Ammatilliset kuntoutuspalvelut

Kela järjestää henkilön työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi ammatillista kuntoutusta.
Kuntoutus voi tulla kyseeseen, kun henkilöllä on todettu sairaus tai vamma, jonka arvioidaan aiheuttavan sillä hetkellä tai lähitulevaisuudessa työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymistä.

Työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa huomioidaan sairauden lisäksi myös henkilön muu kokonaistilanne, kuten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena seuraavia palveluja:

Ammatillisen kuntoutuksen palvelujen hankinnoista löytyy tietoa Hankinnat -sivulta.

Kelan ja TE-toimiston yhteistyö osatyökykyisten työttömien ohjauksessa: