Ansiotulovähennys

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että asumistuen määrää laskettaessa Kelassa jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta.

Ansiotulovähennys on henkilökohtainen: se tehdään jokaiselle ruokakuntaan kuuluvalle erikseen.

Jos ansiotulovähennykseen oikeuttavan tulon määrä on alle 300 e/kk, ansiotulovähennyksenä vähennetään koko tulon määrä. Tällöin tuloa ei siis huomioida ollenkaan.

Voit saada ansiotulovähennyksen niin pitkään kuin sinulla on ansiotulovähennykseen oikeuttavaa tuloa. Vähennykselle ei ole säädetty enimmäisaikaa.

Kela arvioi yrittäjän tulon YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, tuloksi voidaan arvioida starttirahan määrä, vähimmäistulo tai yrittäjän oman arvion mukainen tulo. Myös näistä tuloista voidaan tehdä ansiotulovähennys.

Esimerkki ansiotulovähennyksestä

Marko ja Miia hakevat Kelasta yleistä asumistukea. Heillä on kolme alaikäistä lasta. Markolla on palkkatuloa 1 000 e/kk ja Miia saa ansiosidonnaista päivärahaa 1 000 e/kk.

Markon palkkatulosta voidaan tehdä ansiotulovähennys eli hänen tulonaan huomioidaan 700 e/kk.

Miian ansiosidonnaisesta päivärahasta vähennystä ei voida tehdä, joten Miian tulona huomioidaan 1 000 e/kk.

Yleisessä asumistuessa ruokakunnan tuloina huomioidaan yhteensä 1 700 e/kk.