Apteekissa valmistettujen lääkkeiden erityiskorvaus

Apteekissa lääkemääräyksellä toimitettava tilauksesta valmistettava lääkevalmiste (ex tempore -valmiste) on erityiskorvattava, jos lääkeaineesta on olemassa myynti- tai erityisluvallinen erityiskorvattava valmiste.  

Lisäksi edellytetään, että

  • ex tempore -valmistetta käytetään sairausvakuutuslain tarkoittamaan sairauden hoitoon ja
  • asiakkaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus.

Erityiskorvattavan ex tempore -valmisteen lääkemuodon, vahvuuden ja pakkauskoon ei tarvitse olla sama kuin ko. lääkeainetta sisältävän myynti- tai erityisluvallisen erityiskorvattavan valmisteen.

Lääkkeiden hintalautakunta on poikkeuksellisesti vahvistanut apteekissa kilotavarasta valmistettujen lääkevalmisteiden erityiskorvattavuuden sellaisille ex tempore -valmisteille, joista ei ole vastaavaa erityiskorvattavaa myynti- tai erityisluvallista valmistetta.

Ylempi erityiskorvaus (100 %)
Lääkeaine Sairaus Korvausnumero
Kaliumkloridi Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 124
Natriumkloridi Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 124

Lue lisää