Apteekissa valmistetut lääkkeet

Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL 5 luku 1 § 3 mom.).

Korvattavan ex tempore -valmisteen hintaan sisältyvät valtioneuvoston lääketaksa-asetuksen mukaan hinnoitellut tarkoituksenmukaiset pakkausmateriaalit ovat sairausvakuutuksesta korvattavia.

Apteekissa valmistettujen lääkkeiden peruskorvattavuus

Apteekissa valmistettu ex tempore -lääkevalmiste (mukaan lukien voideseos, joka sisältää lääkeainetta) on peruskorvattava, jos

  • se sisältää lääkeainetta, jota on peruskorvattavassa myynti-/erityisluvallisessa valmisteessa tai
  • se on valmistettu peruskorvattavasta myynti-/erityisluvallisesta valmisteesta.

Lisäksi edellytetään, että ex tempore -valmistetta käytetään sairausvakuutuslain tarkoittamaan sairauden hoitoon.

Ex tempore -valmiste on peruskorvattava silloin, kun vähintään yksi seoksen lääkeaineista on korvattava. Kun selvität apteekissa valmistetun seoksen korvattavuutta, katso lääkeaineen korvattavuus Lääkehakupalvelusta (www.kela.fi/laakehaku) kohdasta Lääkeaine. Jos lääkeaine ei löydy Lääkehakupalvelusta, tarkista myös mahdolliset korvattavat erityislupavalmisteet Kelan verkkosivuilta: Erityisluvalliset lääkevalmisteet > kohta: Lääkeaine.

Korvattavan ex tempore -valmisteen lääkemuodon, vahvuuden ja pakkauskoon ei tarvitse olla sama kuin ko. lääkeainetta sisältävän korvattavan myynti-/erityisluvallisen valmisteen. Kuitenkin, jos on olemassa vastaava ei-korvattava valmiste (sama lääkemuoto ja vahvuus), ex tempore -valmiste ei ole korvattava. Samaksi lääkemuodoksi katsotaan esimerkiksi tabletti ja kapseli tai voide ja emulsiovoide. Esimerkiksi, jos 0,5 % hydrokortisoniemulsiovoiteesta on olemassa ainoastaan ei-korvattava myynti-/erityisluvallinen valmiste, apteekissa valmistettu 0,5 % hydrokortisonivoide ei ole korvattava.

Huomioi myös lääkeaineiden rajoitetut korvattavuudet. Ex tempore -valmisteen korvattavuus ei voi olla laajempi kuin vastaavaan käyttöön tarkoitetun myynti-/erityisluvallisen valmisteen korvattavuus, esim. apteekin valmistama takrolimuusivoide on rajoitetusti peruskorvattava vain korvausnumerolla 317.
 
Ex tempore -valmisteisiin ei sovelleta viitehintajärjestelmän määräyksiä.

Jos Kela on antanut jonkin valmisteen korvattavuudesta erillisen ohjeen, toimitaan annetun ohjeen mukaisesti.

Kela voi korvata vain lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan hinnoitellut ex tempore -valmisteet. Tämän vuoksi esimerkiksi lääkevalmisteen mahdollisista postituskuluista ei makseta korvausta sairausvakuutuksesta.

Jos edellä mainitut peruskorvaamisen edellytykset täyttyvät, apteekki voi toimittaa ex tempore -lääkevalmisteen suorakorvattuna.

Epäselvissä tapauksissa apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvattavuus varmistetaan apteekin tilityksiä käsittelevästä Kelan palvelupisteestä tai asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelasta.

Apteekissa valmistettujen lääkkeiden erityiskorvattavuus

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkevalmisteen erityiskorvattavuuden. Kela ylläpitää luetteloa lääkkeiden hintalautakunnan vahvistamista erityiskorvattavista lääkeaineista ja -valmisteista (Lääkehakupalvelusta Muita hakuvaihtoehtoja > Erityiskorvattavat lääkeaineet -kohdasta). Apteekissa valmistettavan valmisteen erityiskorvattavuus määräytyy sen sisältämien lääkeaineiden erityiskorvattavuuksien perusteella.

Apteekissa valmistettu ex tempore -valmiste on erityiskorvattava, jos

  • se vastaa erityiskorvattavaa myynti-/erityisluvallista valmistetta tai
  • se on valmistettu erityiskorvattavasta myynti-/erityisluvallisesta valmisteesta tai
  • lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut apteekissa valmistetun lääkevalmisteen erityiskorvattavuuden (natrium- ja kaliumkloridi).

Lisäksi edellytetään, että

  • ex tempore -valmistetta käytetään sairausvakuutuslain tarkoittamaan sairauden hoitoon ja
  • asiakkaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus.

Kun selvität apteekissa valmistetun seoksen erityiskorvattavuutta, katso lääkeaineen erityis-korvattavuus Lääkehakupalvelusta (www.kela.fi/laakehaku), esim. kohdasta Muita hakuvaihtoehtoja > Erityiskorvattavat lääkeaineet. Jos lääkeaine ei löydy ko. listasta, tarkista myös mahdolliset erityiskorvattavat erityislupavalmisteet Kelan verkkosivuilta: Erityisluvalliset lääkevalmisteet >kohta: Lääkeaine.

Ex tempore -valmiste on erityiskorvattava silloin, kun seoksen kaikki lääkeaineet ovat erityiskorvattavia. Jos seos sisältää erityiskorvattavaa ja peruskorvattavaa tai ei-korvattavaa lääkeainetta, on valmiste peruskorvattava.

Erityiskorvattavan ex tempore -valmisteen lääkemuodon, vahvuuden ja pakkauskoon ei tarvitse olla sama kuin ko. lääkeainetta sisältävän myynti-/erityisluvallisen erityiskorvattavan valmisteen, kun valmistetta käytetään ko. erityiskorvattavassa sairaudessa.

Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut erityiskorvattavuuden tiettyjä lääkeaineita sisältäville, apteekissa kilotavarasta valmistetuille lääkevalmisteille. Kela ylläpitää luetteloa edellä mainituista lääkkeiden hintalautakunnan vahvistamista erityiskorvattavista lääkeaineista. Valmisteet eivät ole peruskorvattavia.

Huomioi myös lääkeaineiden rajoitetut erityiskorvattavuudet. Ex tempore -valmisteen korvattavuus ei voi olla laajempi kuin vastaavaan käyttöön tarkoitetun myynti-/erityisluvallisen valmisteen korvattavuus.

Jos edellä mainitut erityiskorvaamisen edellytykset täyttyvät, apteekki voi toimittaa ex tempore -lääkevalmisteen suorakorvattuna.

Epäselvissä tapauksissa apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvattavuus varmistetaan apteekin tilityksiä käsittelevästä Kelan palvelupisteestä tai asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelasta.


1.10.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.2.2)