Reseptimerkinnät

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen korvattavuuden tiettyihin käyttötarkoituksiin. Tällöin potilas tarvitsee korvauksen saamiseksi Kelan myöntämän korvausoikeuden tai lääkkeen määrääjän tekemän reseptimerkinnän.

Tietyissä tilanteissa potilas tarvitsee sekä korvausoikeuden että reseptimerkinnän. Reseptimerkintä voi koskea peruskorvausta tai erityiskorvausta.

Potilas tarvitsee reseptimerkinnän myös saadakseen korvauksen perusvoiteesta. Korvauksen saaminen edellyttää, että Hilan valmisteelle vahvistama korvattavuus on voimassa.

Reseptimerkintöjä koskevat muutokset

Kansallisen lääkityslistan ensimmäinen toteutuskokonaisuus otetaan käyttöön 1.5.2022. Tämä tuo muutoksia muun muassa reseptimerkinnällä eli erillisselvityksellä korvattavien lääkkeiden määräämiseen ja toimittamiseen.

Lue tiedotteet

Lääkkeen määrääjä kirjaa reseptimerkinnän

Lääkkeen määrääjä voi tehdä reseptimerkinnän vain silloin, kun korvaamisen edellytykset potilaan kohdalla täyttyvät. Linkit korvaamisen edellytyksiin löytyvät sivun alaosasta kunkin valmisteen alta.

Reseptimerkinnät täytyy kirjata täsmälleen niin kuin ne on kunkin valmisteen kohdalla esitetty.

Lääkkeen määrääjä kirjaa reseptimerkinnän reseptin Erillisselvitys-kohtaan. Jos reseptimerkintään liittyy päivämäärä, lääkkeen määrääjä kirjaa Erillisselvitys-kohtaan reseptimerkinnän ja päivämäärän.

Apteekki tarkistaa reseptimerkinnän

Apteekki tarkistaa reseptimerkinnän lääkkeen toimittamisen yhteydessä. Jos lääkkeen määrääjä on kirjannut epähuomiossa reseptimerkinnän eri sanoin kuin vaaditaan, mutta merkintä kuitenkin vastaa sisällöltään vaadittua reseptimerkintää, valmiste voidaan korvata apteekissa.

Esimerkiksi:

  • Sepelvaltimotautikohtausta vastaavat esimerkiksi termit ’angina pectoris’ tai ’sydäninfarkti’. Sen sijaan esimerkiksi ’pallolaajennus’ ei ole sama asia kuin sepelvaltimotautikohtaus, eikä se siten vastaa vaadittua reseptimerkintää.
  • Pitkäaikaista ihotautia vastaavat esimerkiksi termit ’PIH’, ’pitkäaikaisen ihottuman hoito’ tai ’atooppisen ihon hoito’. Sen sijaan esimerkiksi ’kuivan ihon hoitoon’ ei ole sama asia kuin pitkäaikainen ihotauti, eikä se siten vastaa vaadittua reseptimerkintää.

Jos reseptimerkintä on virheellinen, apteekki tai asiakas voi olla yhteydessä lääkkeen määrääjään. Tarvittaessa lääkkeen määrääjä korjaa reseptimerkinnän. Vaihtoehtoisesti lääkkeen määrääjän kanssa voidaan sopia, että tieto korjataan sähköiseen reseptiin apteekissa.

Jos lääkkeen määrääjää ei tavoiteta, apteekki ei voi antaa lääkkeestä suorakorvausta. Tällöin apteekki ohjaa asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta.

Reseptimerkinnän perusteella korvattavat valmisteet

Alla on lista reseptimerkinnän perusteella korvattavista valmisteista. Linkin kautta löydät lisätietoa kunkin valmisteen reseptimerkinnästä taulukkomuodossa.

  • Taulukoiden perus- ja erityiskorvaussarakkeissa mainitut numerot ovat Kelan päätöksen mukaisia korvausnumeroita.
  • Taulukoissa on reseptimerkinnän perusteella korvattava lääkemäärä ja aika, jonka kuluessa lääkkeen voi toimittaa korvattuna. Kela korvaa annostusohjeen mukaisen lääkemäärän taulukossa mainitulta ajalta.

Jokaisen valmisteen kohdalta löytyvät myös linkit korvaamisen edellytyksiin.

Lista reseptimerkinnän perusteella korvattavista valmisteista:

Esimerkki: Viimeinen päivä, jolloin lääkkeen voi toimittaa korvattuna

Asiakkaalle on määrätty vuoden annos Eliquis 2,5 mg -valmistetta reseptimerkinnällä ”keuhkoembolia 22.4.2022”. Asiakas voi saada korvattuna enintään 6 kuukauden lääkemäärän. Lääkemäärä on toimitettava 184 päivän kuluessa keuhkoembolian toteamispäivästä.

Apteekkijärjestelmä laskee automaattisesti viimeisen ajankohdan, jolloin lääkkeen voi toimittaa korvattuna. Laskennan ensimmäinen päivä (eli "päivä yksi”) on reseptimerkintään kirjattua päivämäärää seuraava päivä. Apteekin on kuitenkin aina tarkistettava kyseisestä reseptistä, ettei sillä ole jo ostettu 6 kuukauden ajalle tarvittavaa lääkemäärää.

Brilique 90 mg (tikagrelori)

Brilique 90 mg (tikagrelori)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivämäärä
Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Enintään vuoden lääkemäärä 366 pv sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivästä

Huom! Brilique 60 mg
Peruskorvaus korvausnumerolla 386 (ei vaadi reseptimerkintää)
Alempi erityiskorvaus korvausnumerolla 287 (ei vaadi reseptimerkintää)

Champix (varenikliini)

Champix (varenikliini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Nikotiiniriippuvuus,
tukihoito* aloitettu + yksilöllisen tukihoidon aloittamispäivä
Reseptimerkintä       - Enintään 2 kpl 24 viikon hoitojaksoa

* Varenikliinin avulla tapahtuvaan tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki.

Dificlir (fidaksomisiini)

Dificlir (fidaksomisiini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Vakava Clostridium
difficile -infektio*
Reseptimerkintä       - Enintään 10 pv hoito (20 tablettia/resepti)
Uusiutunut Clostridium
difficile -infektio*
Reseptimerkintä       - Enintään 10 pv hoito (20 tablettia/resepti)

*Fidaksomisiinia peruskorvataan vakavan tai uusiutuneen Clostridium difficile -infektion hoitoon aikuisille.

Doptelet (avatrombopagi)

Doptelet (avatrombopagi)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Maksasairaus, vaikea trombosytopenia, toimenpide + toimenpiteen päivä Reseptimerkintä       - Enintään 5 pv hoito

Efient (prasugreeli)

Efient (prasugreeli)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivä
Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Enintään vuoden lääkemäärä 366 pv sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivästä
Sepelvaltimotoimenpide + toimenpiteen päivä Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Enintään vuoden lääkemäärä 366 pv toimenpiteen päivästä

Eliquis 2,5 mg (apiksabaani)

Eliquis 2,5 mg (apiksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + leikkauspäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 2 kk lääkemäärä 62 pv leikkauspäivästä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 3 kk lääkemäärä 92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 4 kk lääkemäärä 123 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Eliquis 5 mg (apiksabaani)

Eliquis 5 mg (apiksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
 korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 3 kk lääkemäärä 92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 4 kk lääkemäärä 123 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Fragmin (daltepariini)

Fragmin (daltepariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)
Ei vaadi reseptimerkintää Ei vaadi resepti-
merkintää
166       -       -

Innohep (tintsapariini)

Innohep (tintsapariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)
Ei vaadi reseptimerkintää Ei vaadi resepti-
merkintää
166       -       -

Enoxaparin Becat, Ghemaxan ja Inhixa (enoksapariini)

Enoxaparin Becat, Ghemaxan ja Inhixa (enoksapariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tromboembolian toteamispäivä Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityis-korvausta)

Lixiana 15 mg, 30 mg ja 60 mg (edoksabaani)

Lixiana 15 mg, 30 mg ja 60 mg (edoksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 3 kk lääkemäärä 92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Modigraf (takrolimuusirakeet)

Modigraf (takrolimuusirakeet)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Peruskorvaus Ylempi
erityiskorvaus
Ikä alle 13 vuotta Reseptimerkintä Reseptimerkintä + 127

Oviderm

Oviderm
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus
Pitkäaikainen ihotauti* Reseptimerkintä       -

*Jotta perusvoide voidaan korvata, reseptistä on käytävä ilmi, että kyseessä on ihotauti, joka on pitkäaikainen. Pitkäaikaista ihotautia tarkoittavia synonyymejä ovat esimerkiksi ’PIH’, ’pitkäaikaisen ihottuman hoito’ tai ’atooppisen ihon hoito’. 

Perusvoiteet

Perusvoiteet
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus
Pitkäaikainen ihotauti* Resepti-
merkintä
      -

* Jotta perusvoide voidaan korvata, reseptistä on käytävä ilmi, että kyseessä on ihotauti, joka on pitkäaikainen. Pitkäaikaista ihotautia tarkoittavia synonyymejä ovat esimerkiksi ’PIH’, ’pitkäaikaisen ihottuman hoito’ tai ’atooppisen ihon hoito’. 

Pradaxa 75 mg (dabigatraani)

Pradaxa 75 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + leikkauspäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 2 kk lääkemäärä 62 pv leikkauspäivästä

Pradaxa 110 mg (dabigatraani)

Pradaxa 110 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + leikkauspäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 2 kk lääkemäärä 62 pv leikkauspäivästä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 3 kk lääkemäärä 92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Pradaxa 150 mg (dabigatraani)

Pradaxa 150 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 3 kk lääkemäärä 92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 4 kk lääkemäärä 123 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Prevymis (letermoviiri)

Prevymis (letermoviiri)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Allogeeninen kantasolusiirto, lääkehoidon aloitus +
lääkehoidon aloittamispäivä
Resepti-
merkintä
      - Enintään 4 x 28 tablettia 100 pv lääkehoidon aloittamispäivästä

Sancuso (granisetroni-depotlaastari)

Sancuso (granisetroni-depotlaastari)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus
Nielemisvaikeudet Reseptimerkintä       -

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten (rivaroksabaani)

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys- kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 379       -       -       -

Xarelto 2,5 mg (rivaroksabaani)

Xarelto 2,5 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivä
Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä
+ 206
Enintään vuoden lääkemäärä 366 pv sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 3013 296       -       -

Xarelto 10 mg (rivaroksabaani)

X arelto 10 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + leikkauspäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 2 kk lääkemäärä 62 pv leikkauspäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 379       -       -       -

Xarelto 15 mg ja 20 mg (rivaroksabaani)

Xarelto 15 mg ja 20 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 3 kk lääkemäärä 92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäivä Resepti-
merkintä
      - Enintään 6 kk lääkemäärä 184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Zomig Nasal (tsolmitriptaaninenäsumute)

Zomig Nasal (tsolmitriptaaninenäsumute)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus
Sarjoittainen päänsärky Reseptimerkintä       -