Reseptimerkinnät

Tällä sivulla on ajantasainen tieto reseptimerkinnän perusteella korvattavista lääkevalmisteista.

Valmiste voidaan korvata silloin, kun lääkkeen määrääjä on kirjannut vaadittavan erillisselvityksen (= reseptimerkinnän) lääkemääräykseen. Jos reseptimerkintään liittyy päivämäärä (reseptimerkintä + pvm), lääkkeen määrääjän tulee täydentää päivämäärä.

Tarkista lääkevalmisteen korvattavuus lääkehausta www.kela.fi/laakehaku. Haun voi tehdä myös lääkeaineen nimellä.

Reseptimerkinnän perusteella korvattavat lääkevalmisteet
Brilique 90 mg Eliquis 5 mg Modigraf Sancuso
Champix Fragmin Pradaxa 75 mg Xarelto 2,5 mg
Dificlir Innohep Pradaxa 110 mg Xarelto 10 mg
Efient Klexane Pradaxa 150 mg Xarelto 15 mg ja 20 mg
Eliquis 2,5 mg Lixiana 15 mg,
30 mg ja 60 mg
Protopic Zomig Nasal

Reseptimerkinnän perusteella korvattava lääkemäärä

Kela korvaa lääkemääräykseen merkitystä toimenpiteen/tapahtuman päivämäärästä laskettuna enintään taulukossa mainitulla ajalla annosohjeen mukaan käytettävän lääkemäärän. Rytminsiirrossa korvattava hoitojakso alkaa jo ennen rytminsiirtotapahtumaa, reseptimerkintä tällöin ”rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivämäärä”.

  • Esim. Asiakkaalle on määrätty vuoden annos apiksabaani 2,5 mg -valmistetta reseptimerkinnällä ”keuhkoembolia 22.8.2017”. Asiakas voi saada korvattuna enintään 6 kuukauden ajalla tarvittavan lääkemäärän. Viimeinen lääkkeen korvattuna toimittamisen ajankohta on 22.2.2018. Apteekin on kuitenkin aina tarkistettava kyseisestä reseptistä, ettei sillä ole jo ostettu 6 kuukauden ajalle tarvittavaa lääkemäärää.

Brilique 90 mg (tikagrelori)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Alempi erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Sepelvaltimotauti-
kohtaus + pvm
Reseptimerkintä Korvausnumero 206 + reseptimerkintä Max 1 vuosi tapahtumasta

pvm = tapahtuman päivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Huom! Brilique 60 mg
Peruskorvaus korvausnumerolla 386 (ei vaadi reseptimerkintää)
Alempi erityiskorvaus korvausnumerolla 287 (ei vaadi reseptimerkintää)

Champix (varenikliini)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Nikotiiniriippuvuus, tukihoito aloitettu + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 2 kpl 24 viikon hoitojaksoa

pvm = yksilöllisen tukihoidon aloittamispäivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Dificlir (fidaksomisiini)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Vakava Clostridium difficile -infektio Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 10 vrk hoito
(20 tablettia/resepti)
Uusiutunut Clostridium difficile -infektio Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 10 vrk hoito
(20 tablettia/resepti)

Efient (prasugreeli)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Alempi erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Sepelvaltimotauti-
kohtaus + pvm
Reseptimerkintä Korvausnumero 206 + reseptimerkintä Max 1 vuosi tapahtumasta
Sepelvaltimo-
toimenpide + pvm
Reseptimerkintä Korvausnumero 206 + reseptimerkintä Max 1 vuosi toimenpiteestä

pvm = tapahtuman tai toimenpiteen päivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Eliquis 2,5 mg (apiksabaani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Tekonivelleikkaus + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 2 kk toimenpiteestä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 351 tai 379 Korvausnumero 290 -

pvm = toimenpiteen päivämäärä, tapahtuman päivämäärä tai rytminsiirtoa koskevan lääkehoidon aloituspäivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Eliquis 5 mg (apiksabaani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 351 tai 379 Korvausnumero 290 -

pvm = tapahtuman päivämäärä tai rytminsiirtoa koskevan lääkehoidon aloituspäivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Fragmin (daltepariini)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Ylempi erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Keuhkoembolia + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)
Laskimotukos + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)
Tromboembolia + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)
Ei vaadi reseptimerkintää Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 166 -

pvm = tapahtuman päivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Innohep (tintsapariini)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Ylempi erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Keuhkoembolia + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)
Laskimotukos + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)
Tromboembolia + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)
Ei vaadi reseptimerkintää Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 166 -

pvm = tapahtuman päivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Klexane (enoksapariini)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Ylempi erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Keuhkoembolia + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)
Laskimotukos + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)
Tromboembolia + pvm Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 115, 116, 117, 128 tai 130 + reseptimerkintä Max 6 kk tapahtumasta
(koskee erityiskorvausta)

pvm = tapahtuman päivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Lixiana 15 mg, 30 mg ja 60 mg (edoksabaani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 351 tai 379 Korvausnumero 290 -

pvm = tapahtuman päivämäärä tai rytminsiirtoa koskevan lääkehoidon aloituspäivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Modigraf (takrolimuusirakeet)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Ylempi erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Ikä alle 13 vuotta Reseptimerkintä Korvausnumero 127 + reseptimerkintä Ei rajoitusta

Pradaxa 75 mg (dabigatraani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Tekonivelleikkaus + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 2 kk toimenpiteestä

pvm = toimenpiteen päivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Pradaxa 110 mg (dabigatraani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Tekonivelleikkaus + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 2 kk toimenpiteestä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 351 tai 379 Korvausnumero 290 -

pvm = toimenpiteen päivämäärä, tapahtuman päivämäärä tai rytminsiirtoa koskevan lääkehoidon aloituspäivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Pradaxa 150 mg (dabigatraani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 4 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 351 tai 379 Korvausnumero  290 -

pvm = tapahtuman päivämäärä tai lääkehoidon aloituspäivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Protopic (takrolimuusivoide)

Reseptimerkintä Peruskorvaus  Ylempi erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Käänteishyljintä Korvausnumero 317 (ei vaadi reseptimerkintää) Korvausnumero 127 + reseptimerkintä Ei rajoitusta

Sancuso (granisetroni-depotlaastari)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Nielemisvaikeudet Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Ei rajoitusta

Xarelto 2,5 mg (rivaroksabaani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Sepelvaltimotauti-kohtaus + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 12 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 3013 Ei erityiskorvausta -

pvm = tapahtuman päivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Xarelto 10 mg (rivaroksabaani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Tekonivelleikkaus + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 2 kk toimenpiteestä
Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 379 Ei erityiskorvausta -

pvm = toimenpiteen päivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Xarelto 15 mg ja 20 mg (rivaroksabaani)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + pvm Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Max 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää Korvausnumero 351 tai 379 Korvausnumero 290 -

pvm = tapahtuman päivämäärä tai rytminsiirtoa koskevan lääkehoidon aloituspäivämäärä, lääkkeen määrääjä täydentää lääkemääräykseen

Zomig Nasal (tsolmitriptaaninenäsumute)

Reseptimerkintä Peruskorvaus Erityiskorvaus Res.merkinnällä korvattava määrä
Sarjoittainen päänsärky Reseptimerkintä Ei erityiskorvausta Ei rajoitusta