Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan kolmessa korvausluokassa alkuomavastuun täyttymisen jälkeen:

ja lisäksi:

Jos asiakas valitsee viitehintaa kalliimman lääkkeen, hän maksaa lisäksi ei-korvattavan osuuden.

 

1.1.2016 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 7)