Korvauksen peruste

Korvausta maksetaan vasta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Sairausvakuutuslain mukainen korvaus lasketaan lääkekohtaisesti lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan lasketusta hinnasta tai sairausvakuutuslain mukaisesta viitehinnasta. Korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Jos yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1000 euroa (”kalliit lääkkeet”), korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään yhden kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä.

Lääkekohtainen omavastuu peritään samalla kertaa ostetusta enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä. Kalliissa lääkkeissä sovelletaan poikkeavaa lääkekohtaista omavastuuta.


1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 6)