Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaaminen

Apteekki voi antaa suorakorvauksen lääkärin tai hammaslääkärin reseptiin liittämästä palkkiosta, jos lääkevalmiste on korvattava. Suorakorvaus koskee sähköiseen reseptiin liitettyä tai häiriötilanteessa puhelimitse annetun reseptin yhteydessä määrättyä palkkiota.

Asiakas voi hakea lääkärin tai hammaslääkärin palkkiosta korvausta Kelasta, jos hän ei ole saanut palkkiosta korvausta apteekissa. Korvauksen hakemista varten apteekki antaa asiakkaalle kuitin ja selvityksen apteekin lääkärille perimästä palkkiosta (Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkeostoista). Laskelma on asiakkaalle maksuton.

Korvauksen laskeminen

Korvaus lasketaan lääkärin tai hammaslääkärin perittäväksi ilmoittamasta palkkiosta.

SVL 3 luku 4 § 1 mom.
Kustannuksista, jotka peritään lääkärin ja hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta, korvataan 6 §:n mukaisesti vahvistetun korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on suurempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvauksena suoritetaan korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvauksena suoritetaan perityn palkkion määrä.

Palkkion peruste

Palkkio katsotaan yleislääkärin palkkioksi, jos lääkäri ei erikseen ilmoita taksan soveltamisessa tarvittavia tietoja.

Erikoislääkärin palkkiotaksaa sovelletaan, jos lääkäri määrää lääkettä erikoislääkärin ominaisuudessa. Lääkärin on ilmoitettava, määrääkö hän lääkkeen erikoislääkärin ominaisuudessa vai ei.

Taulukot

Lääkärinpalkkioiden korvaukset
Hammaslääkärinpalkkioiden korvaukset

1.6.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 8)