Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

Lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan sairausvakuutuslain mukaisia korvattavuuden yleisiä edellytyksiä ja tarpeellisuusperiaatetta (SVL 2 luku 1 § ja 2 §) sekä lääkekorvauksia koskevia säännöksiä (SVL 5 luku).

Sairausvakuutuslain mukaiset korvaamisen edellytykset koskevat kaikkia suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvia henkilöitä.

Sairausvakuutuslain mukaista korvausta voidaan maksaa sairauden hoitoon määrättyjen korvattavien valmisteiden tarpeellisista kustannuksista.

Yhteenveto sopimuksen soveltamisen edellytyksistä

Apteekki voi luovuttaa valmisteet sopimuksen perusteella vakuutetulle seuraavilla yleisillä edellytyksillä:

  • Jokaisen lääkeoston yhteydessä apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden suorakorvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.
  • Kysymyksessä on käteisosto tai sellainen tiliosto, jota sopimus koskee.
  • Kysymyksessä on lääkkeenmääräämiseen oikeutetun henkilön antama voimassa oleva lääkemääräys.

Erityiskorvattavia ja rajoitetusti korvattavia lääkkeitä sekä korvattavia kliinisiä ravintovalmisteita koskevat lisäksi seuraavat edellytykset:

  • Lääke on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan erityiskorvattava asiakkaan sairaudessa tai asiakkaalle on myönnetty oikeus rajoitetusti korvattavan lääkkeen korvaukseen.

Apteekki voi periä vakuutetulta lääkärin- tai hammaslääkärinpalkkiosta omavastuuhinnan vain, jos palkkio koskee korvattavan valmisteen määräämistä.

Jos on epäselvää, täyttyvätkö korvaamisen edellytykset, asiakas maksaa valmisteen koko hinnan apteekkiin ja hänet ohjataan hakemaan korvausta Kelasta. Työpaikkakassan vastuulla olevat henkilöt ohjataan hakemaan korvausta työpaikkakassasta.

 

1.8.2018 (Apteekkien SV-ohjeet kohdat 5 ja 10)