Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland

Om en finsk arbetsgivare anställer en arbetstagare från utlandet, behöver arbetsgivaren inte anmäla till FPA att arbetet inleds. Ansvaret för att sköta FPA-ärendena vilar på arbetstagaren. Arbetsgivaren eller dennes representant kan emellertid företräda arbetstagaren med en specificerad fullmakt.

I övrigt är arbetsgivarens skyldigheter desamma som vid anställning av en arbetstagare i Finland.

Arbetstagares sociala trygghet

En arbetstagare har i allmänhet rätt till förmåner från FPA och rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten om han eller hon anses bo i Finland eller om han eller hon arbetar i Finland i sådan utsträckning att lönen år 2024 är minst 800,02 euro i månaden. Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids.

Arbetstagarens rätt till förmåner från FPA är beroende av om hen

  • kommer till Finland som arbetstagare från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller från Schweiz eller från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med
  • kommer till Finland som arbetstagare från ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med (t.ex. Ryssland).

Anmälan om lön till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska sköta arbetstagarens försäkringar och arbetspensioner samt anmäla de löner som betalas till arbetstagaren till inkomstregistret. Det här är nödvändigt, eftersom exempelvis FPA-förmånerna fastställs utifrån uppgifterna i inkomstregistret. Det blir enklare för både arbetsgivaren och arbetstagaren att sköta ärenden med FPA om arbetsgivaren utöver de obligatoriska löneuppgifterna också anmäler uppgifter om anställningsförhållandet, frånvaro och inkomstslag till inkomstregistret.

FPA betjänar

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla som flyttar till eller från Finland och kunder i andra internationella situationer.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024