Arbetslös eller inte? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Arbetslös eller inte?


AN-tjänster ger FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. Där fastställs om du är en arbetslös arbetssökande som kan få arbetslöshetsförmåner. Om du studerar på heltid eller är företagare kan du inte få en arbetslöshetsförmån.

Den som studerar på heltid kan emellertid få en arbetslöshetsförmån om det är fråga om frivilliga studier som ingår i den arbetssökandes sysselsättningsplan.

En person som är företagare i bisyssla kan få en arbetslöshetsförmån om han eller hon är beredd att ta emot ett heltidsarbete enligt de villkor som AN-tjänster ställer.

Därtill kan en arbetssökande som fyllt 25 år bedriva kortvariga studier utan att förlora sin arbetslöshetsförmån. De kortvariga studierna får omfatta högst 6 månader. Studierna ska ge yrkesfärdigheter eller stödja företagsverksamhet. AN-tjänster undersöker om villkoren uppfylls.

FPA undersöker om det finns hinder för att vara på arbetsmarknaden. Sådana hinder är militär- eller civiltjänst, fängelsestraff, sjukhus- eller institutionsvård eller andra jämförbara orsaker.

För att få en arbetslöshetsförmån måste den arbetssökande stå till arbetsmarknadens förfogande.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?