Asevelvollisuus: palveluksesta kotiutuminen

Kela maksaa sotilasavustusta kotiutumiskuukauden loppuun.

Sotilasavustus lakkaa kotiutumisen perusteella automaattisesti. Kela saa tiedon kotiuttamispäivästä suoraan Puolustusvoimien joukko-osastolta tai Siviilipalveluskeskukselta.

Jos palveluksesi keskeytyy, ilmoita siitä Kelaan kirjallisesti tai suullisesti. Voi tehdä ilmoituksen myös verkossa. Sotilasavustusta maksetaan sen kuukauden loppuun, jona palvelus keskeytyy vähintään 14 päivän ajaksi.

Esimerkki sotilasavustuksen maksamisesta

Varusmies kotiutuu palveluksesta 20. maaliskuuta. Viimeinen sotilasavustuksen maksuerä maksetaan maaliskuun ensimmäisenä pankkipäivänä.

Kotiutumisen vaikutus muihin etuuksiin

Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea ei tarvitse tarkistaa sotilasavustuksen päättymisen takia. Jos kuitenkin esimerkiksi tulosi muuttuvat palveluksen päätyttyä, asumistuki pitää tarkistaa.

Opintotuki

Jos olet perunut opintotuen määräajaksi, tukea aletaan maksaa määräajan päättymisen jälkeen automaattisesti lukuvuoden tukiajan mukaan. Jos olet perunut opintotukesi toistaiseksi, hae tuen jatkamista verkossa tai lomakkeella OTm. Jos aloitat palveluksen jälkeen uudet opinnot, hae opintotukea verkossa tai lomakkeella OT1 (toisen asteen opinnot) tai OT2 (korkeakouluopinnot).

Työttömyyskorvaus

Jos jäät palveluksen jälkeen työttömäksi, ilmoittaudu mahdollisimman pian työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Sen jälkeen voit hakea työttömyyskorvausta joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Lue lisää osiosta Työttömät.

Verkkoasiointipalveluun voit kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lue lisää