Miksi sain perusosaa pienemmän määrän perustoimeentulotukea?

Perustoimeentulotuen päätös perustuu aina laskelmaan. Perusosa on laskennallinen summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja vaatteisiin.

Perusosaa ei sellaisenaan makseta toimeentulotuen saajalle, vaan se huomioidaan laskelmassa menona.

Esimerkki yksin asuvan työttömän henkilön laskelmasta

Tulot:
työmarkkinatuki 518,40 €/kk
yleinen asumistuki 406,40 €/kk

Menot:
perusosa (laskennallinen) 487,89 €/kk
vuokra 675 €/kk

Perustoimeentulotuen määrä (menot − tulot) on 238,09 €/kk.

Katso kaikki kysymykset