Miksi sairauspäivärahaa ei ole maksettu päätöksessä mainittuna päivänä?

Sairauspäivärahan maksupäivä voi siirtyä joko jatkopäätöksen tai puuttuvan työterveyshuollon lausunnon vuoksi.

Päätöksessä mainitun viimeisen erän maksupäivä saattaa muuttua, jos päivärahan maksamisesta tehdään jatkopäätös. Päiväraha maksetaan jälkikäteen maksukausittain siten, että ensimmäinen maksuerä on 6 arkipäivän ja seuraava 25 arkipäivän jälkeen.

Kelaan toimitettu työterveyshuollon lausunto on sairauspäivärahan maksamisen edellytys, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää. Työterveyshuollon laatimassa lausunnossa tulee olla arvio työntekijän työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä. Jos et saa työterveyshuollon lausuntoa ajoissa tai ollenkaan, ilmoita siitä Kelaan joko asiointipalvelussa tai soittamalla sairausajan etuuksien palvelunumeroon.

Katso kaikki kysymykset