Asiakkuuspalvelut

Asiakkuusjohtajan sijainen (31.3.2021. saakka)
Petteri Taponen

Asiakkuuksien kehittämisyksikön  päällikkö
Pirkko Kilpeläinen

Asiakkuuksien johtamisryhmän päällikkö
Heidi Turkia

Asiakkuuksien kehittämisryhmän päällikkö
Tiina Pikkarainen

Asiakaskontaktien kehittämisryhmän päällikkö
Riikka Alho

Asiointipalvelujen kehittämisryhmän päällikkö
Mari Kannisto

Asiakaspalveluyksiköt

Lisätietoja