Asumisen tukien laskurit

Yleisen asumistuen laskurilla voit arvioida, saatko asumistukea ruokakunnan tulojen, asumismenojen ja asumismuodon perusteella sekä mahdollisen asumistuen määrän.

Eläkkeensaajien asumistuen laskurilla voit laskea tulojen, varallisuuden, asumismenojen ja asumismuodon perusteella arvion asumistuen määrästä. Eläkkeensaajien asumistukea voi saada pienituloinen kansaneläkkeen, työeläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja.

Opintotuen asumislisän laskurilla voit laskea arvion asumislisän määrästä. Asumislisää voi saada perheetön opiskelija. Lisätietoa opintotuen asumislisästä

Sotilasavustuksena voidaan korvata palveluksessa olevalle asevelvolliselle hänen vakinaisesta asunnostaan aiheutuvat kohtuulliset asumismenot. Sotilasavustuksen määrän arviointiin ei ole laskuria.