Laskurit lapsiperheille

Vanhempainpäivärahan määrän laskurilla voit arvioida, paljonko saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa verotuksessa vahvistetun työtulon, 6 kuukauden tulojen tai Kelasta saamasi etuuden perusteella.

Vanhempainpäivärahakauden laskurilla voit laskea, koska äitiys-, isyys- tai vanhempainraha alkavat ja milloin ne päättyvät.

Erityishoitorahan määrän laskurilla voit arvioida, paljonko saat erityishoitorahaa verotuksessa vahvistetun työtulon, 6 kuukauden tulojen tai Kelasta saamasi etuuden perusteella.

Yleisen asumistuen laskurilla voit arvioida, saatko asumistukea ruokakunnan tulojen, asumismenojen ja asumismuodon perusteella sekä mahdollisen asumistuen määrän.

Lastenhoidon tuen laskurilla voit arvioida, paljonko saat lastenhoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää sekä kuntalisää.