Laskuri tukikuukausien määrän arvioimiseen: vuosi 2017 ja aiemmat vuodet

Laskurilla voit arvioida, kuinka moneen tukikuukauteen olet tulojesi perusteella oikeutettu. Vuodella tarkoitetaan kalenterivuotta.

Ilmoita kalenterivuoden aikana saamiesi vuositulojen yhteismäärä. Vuosituloilla tarkoitetaan veronalaisia pääoma- ja ansiotuloja (brutto), apurahoja ja ulkomailta saatuja tuloja. Voit lukea Opintotuki-sivuilta, miten eri tulolajit otetaan huomioon tulovalvonnassa. Opintotukea ei oteta tulona huomioon. Pyöristä tulosi ylöspäin lähimpään täyteen euroon.

Vuosituloni ovat

Tukikuukausieni enimmäismäärä on

Tulovalvonnassa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta saat opintorahaa ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä.

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 220 eurolla, liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin.

Kaikki kalenterivuoden aikana saamasi tulot otetaan huomioon, mutta takaisinperintää ei tule niiden tulojen vuoksi, jotka olet saanut ennen opintojen aloittamiskuukautta tai valmistumiskuukauden jälkeen. Jos haluat arvioida opintojen aloittamis- tai valmistumisvuoden tulovalvontaa, käytä tulovalvontalaskuria.