Laskuri tulovalvonnan lopputuloksen arvioimiseen: vuosi 2017 ja aiemmat vuodet

Laskurilla voit arvioida tukivuoden tulovalvonnan lopputuloksen. Vuodella tarkoitetaan kalenterivuotta.

Ilmoita kalenterivuoden tukikuukausiesi lukumäärä. Tulovalvonnassa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta saat opintorahaa ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä.

Tukikuukausieni lukumäärä on

Opintorahani (brutto) ja asumislisäni määrä on, e/kk

Ilmoita kalenterivuoden aikana saamiesi vuositulojen yhteismäärä. Vuosituloilla tarkoitetaan veronalaisia pääoma- ja ansiotuloja (brutto), apurahoja ja ulkomailta saatuja tuloja. Voit lukea Opintotuki-sivuilta, miten eri tulolajit otetaan huomioon tulovalvonnassa. Opintotukea ei oteta tulona huomioon. Pyöristä tulosi ylöspäin lähimpään täyteen euroon.

Vuosituloni ovat


Jos olet aloittanut opintosi tai valmistunut tukivuoden aikana, vastaa myös seuraaviin kohtiin. Opintotuki-sivuilla kerrotaan tarkemmin, miten aloittamis- ja valmistumiskuukausi määritellään.

Opintojen aloittamiskuukaudella tarkoitetaan kuukautta, josta alkaen kyseisiin opintoihin voidaan myöntää opintotuki. Se ei siis aina ole kuukausi, josta alkaen sait opintotukea.

Valmistumiskuukaudella tarkoitetaan tutkinnon suorittamiskuukautta tai kuukautta, jonka aikana suoritit opintosi loppuun tai käytit loppuun enimmäistukiaikasi. Valmistumisella ei tarkoiteta opintojen keskeyttämistä tai päättymistä, jos tutkinto on suorittamatta. Jos opintojen tai tutkinnon suorittamispäivä on

  • kuukauden 1.-17. päivä, valmistumiskuukautesi on tutkinnon suorittamiskuukautta edeltävä kuukausi
  • kuukauden 18. päivä tai myöhäisempi, valmistumiskuukautesi on tutkinnon suorittamiskuukausi.

Valitse vain aloittamiskuukausi tai valmistumiskuukausi (tai molemmat, jos olet aloittanut ja valmistunut saman vuoden aikana).

Opintojeni aloittamiskuukausi on

Valmistumiskuukauteni on

Opiskeluajan ulkopuolisten kuukausien aikana saamani tulot ovat


Ilmoittamiesi tietojen perusteella joudut maksamaan takaisin

Laskurin ilmoittama takaisin perittävä määrä sisältää 7,5 prosentin korotuksen. Korotusprosentti oli 15 tukivuoden 2015 ja aiempien vuosien tulovalvonnoissa.

Jos takaisin perittävä määrä on enintään 150 euroa, sitä ei peritä takaisin.

Muuttamalla laskurissa tukikuukausiesi lukumäärää tai tulojesi määrää voit selvittää, miten voit välttää opintotuen takaisinperinnän. Käytännössä voit vaikuttaa asiaan ansaitsemalla vähemmän, perumalla opintotukea etukäteen tai palauttamalla tukea vapaaehtoisesti.