Laskuri vuositulorajan arvioimiseen: vuosi 2017 ja aiemmat vuodet

Laskurilla voit arvioida, mikä on vuositulorajasi. Vuodella tarkoitetaan kalenterivuotta.

Voit saada vuositulorajasi verran muita tuloja opintotuen lisäksi, eivätkä tulosi tällöin vaikuta opintotukeesi. Voit lukea Opintotuki-sivuilta, miten eri tulolajit otetaan huomioon tulovalvonnassa.

Ilmoita kalenterivuoden tukikuukausiesi lukumäärä. Tulovalvonnassa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta saat opintorahaa ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä.

Tukikuukausieni lukumäärä on

Vuositulorajani on

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 220 eurolla, liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin.

Kaikki kalenterivuoden aikana saamasi tulot otetaan huomioon, mutta takaisinperintää ei tule niiden tulojen vuoksi, jotka olet saanut ennen opintojen aloittamiskuukautta tai valmistumiskuukauden jälkeen. Jos haluat arvioida opintojen aloittamis- tai valmistumisvuoden tulovalvontaa, käytä tulovalvontalaskuria.