Laskuri vuositulorajan arvioimiseen: vuodet 2020 ja 2021

Laskurilla voit arvioida, mikä on vuositulorajasi opintotuessa. Vuodella tarkoitetaan kalenterivuotta.

Voit saada vuositulorajasi verran muita tuloja opintotuen lisäksi, eivätkä tulosi tällöin vaikuta opintotukeesi. Voit lukea Opintotuki-sivuilta, miten eri tulolajit otetaan huomioon tulovalvonnassa.

Ilmoita kalenterivuoden opintotukikuukausiesi lukumäärä. Tulovalvonnassa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta saat opintorahaa (ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä). Älä huomioi yleistä asumistukea.

Opintotukikuukausieni lukumäärä on

Vuositulorajani on

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 232 eurolla, liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin.

Kaikki kalenterivuoden aikana saamasi tulot otetaan huomioon, mutta takaisinperintää ei tule niiden tulojen vuoksi, jotka olet saanut ennen opintojen aloittamiskuukautta tai valmistumiskuukauden jälkeen. Jos haluat arvioida opintojen aloittamis- tai valmistumisvuoden tulovalvontaa, käytä tulovalvontalaskuria.