Laskurit työttömälle

Työmarkkinatuen määrän laskurilla voit arvioida työmarkkinatuen määrän.

Peruspäivärahan määrän laskurilla voit arvioida peruspäivärahan määrän. Peruspäivärahaa voit saada, jos täytät työssäoloehdon.

Palkansaajan työssäoloehdon laskurilla voit arvioida onko sinulle kertynyt riittävästi työssäoloa saadaksesi peruspäivärahaa.

Yrittäjän työssäoloehdon laskurilla voit arvioida onko sinulle kertynyt riittävästi yritystoimintaa ja työssäoloa saadaksesi peruspäivärahaa.

Vuorottelukorvauksen määrän laskurilla voit arvioida vuorottelukorvauksen määrän. Huom.laskurilla ei voi laskea työttömyyskassan maksamia vuorottelukorvauksia.

Yleinen asumistuen laskurilla voit arvioida, saatko asumistukea ruokakunnan tulojen,asumismenojen ja asumismuodon perusteella sekä mahdollisen asumistuen määrän.