Ongelmatilanteet asiointipalveluihin kirjautumisessa

Kun kirjaudut työnantajien asiointipalveluihin, voit kohdata erilaisia virhetilanteita:

  • Et pääse lainkaan asiointipalveluun.
  • Pääset asiointipalveluun, mutta et saa valittavaksi sitä yhteisöä tai yritystä, jonka asiaa olet hoitamassa.
  • Valitset oikean yrityksen tai yhteisön, mutta et pääse tekemään niitä toimintoja, joita olet hoitamassa.

Toimi ongelmatilanteessa näin

Toimi näin, jos asiointi Kelan työnantajien asiointipalveluissa ei onnistu.

Tarkista voimassa olevat asiointivaltuutesi

Kirjaudu Valtuudet-palveluun (suomi.fi). Valitse henkilökohtaiset valtuudet ja tarkista Saadut valtuudet -kohdasta

  • mitä Suomi.fi-valtuuksia sinulle on annettu
  • mikä on niiden valtuustyyppi. 

Valtuustyypin pitää olla asiointivaltuus, jos hoidat oman organisaatiosi asioita. Jos työskentelet esimerkiksi tilitoimistossa ja hoidat toisen organisaation asioita, valtuustyypin pitää olla edustamisvaltuus

Jos valtuus puuttuu tai on vääräntyyppinen, selvitä asiaa omassa organisaatiossasi

  • Jos valtuuden antajana ei ole sitä organisaatiota, jonka asiaa olet hoitamassa, tai jos organisaation antamista valtuuksista puuttuu tarvitsemasi valtuus, selvitä esihenkilön kanssa, mitä valtuuksia puuttuu. 
  • Jos työskentelet siinä yrityksessä tai yhteisössä, jonka asioita hoidat, voit pyytää Suomi.fin Valtuudet-palvelussa itsellesi tarvittavan valtuuden. Kerro pyynnöstä valtuuksia hallinnoivalle henkilölle, koska palvelu ei lähetä tietoa pyynnöstä.
  • Jos työskentelet tilitoimistossa, selvitä, onko asiakasorganisaatio antanut tilitoimistolle asiointivaltuuden ja oletko saanut tilitoimistolta edustamisvaltuuden. Väärä valtuustyyppi voi estää asioinnin kokonaan.
  • Tarkista myös, onko käyttöoikeuttasi rajattu rajaustarkenteella. Rajaustarkennetta voidaan käyttää Työnantajan asiointipalvelun ja Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelun käyttämissä valtuuksissa. Rajaustarkenteella voidaan rajata, minkä organisaation asioita kukin henkilö hoitaa esimerkiksi tilitoimistossa.

Tutustu ohjeisiin Suomi.fi-sivuilla

Suomi.fistä löydät yleiset ohjeet valtuuksien antamiseen ja pyytämiseen sekä tietoa asioinnista Suomi.fi-valtuuksien avulla.

Kelan IT-asiakastuen yhteystiedot

Ota yhteyttä Kelan IT-asiakastukeen, jos valtuudet, valtuustyyppi ja valtuuksien mahdolliset rajaustarkenteet näyttävät olevan oikein, mutta et pääse Kelan palveluihin.

Katso teknisen tuen yhteystiedot

Yleiset kysymykset Suomi.fi-valtuuksista Kela-asioinnissa

Lähetä sähköpostia osoitteeseen suomi.fi.kelassa@kela.fi, jos sinulla on yleisiä kysymyksiä Suomi.fi-valtuuksista Kela-asioinnissa.

Voit myös lähettää kysymyksen chatissa tai soittaa työnantajalinjalle. Katso yhteystiedot työnantajille.