Lääkeyritysten asiointipalvelun käyttöehdot

Palvelussa voi tehdä neljännesvuosi-ilmoitukset lääkevaihtoon tai viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista.

Palvelun tiedot perustuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) julkaisemaan pakkaustasoiseen luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemaan luetteloon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista.

Myyntiluvan haltija tai hänen edustajansa voi tehdä hintailmoitukset hallinnoimistaan lääkevalmisteista. Jos yrityksen kaikki hintailmoitusmenettelyyn kuuluvat valmisteet eivät näy hintailmoituspalvelussa, yrityksen tulee ottaa yhteyttä Kansaneläkelaitokseen (Kela).  Kelan yhteystiedot ovat palvelun Yhteydenotot -sivulla.   

Hintailmoitusaika on 30–21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Ilmoitusaika päättyy viimeisenä ilmoituspäivänä klo 16.15.

Hintailmoitukset tallennetaan palveluun valmiste kerrallaan.

Kela välittää viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvien lääkevalmisteiden tiedot lääkkeiden hintalautakunnalle ja lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvien lääkevalmisteiden tiedot Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille.