Lääkeyritysten asiointipalvelun ohje

Lääkeyritysten asiointipalvelu on Kelan ylläpitämä verkkopalvelu, jossa lääkeyritys voi tehdä neljännesvuosi-ilmoitukset lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista. Palvelua voi käyttää, kun yrityksellä on Y-tunnus ja hintailmoituksia yrityksen puolesta tekevälle toimijalle on annettu valtuus hintailmoitusten tekemiseen Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Suomi.fi-valtuudet

Lääkeyritysten asiointipalveluun kirjaudutaan vahvalla Suomi.fi-tunnistuksella. Suomi.fi-tunnistus perustuu Väestörekisterikeskuksen ylläpitämiin Suomi.fi-valtuuksiin.

Yrityksen nimenkirjoittaja voi valtuuttaa toisen henkilön tai toisen organisaation tekemään hintailmoituksia yrityksen puolesta. Valtuudet annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa seuraavin valinnoin:

 • Asiakategoria: Lääkkeet ja apteekit
 • Valtuusasia: Lääkevalmisteiden hintailmoitukset.

Kun valtuudet on annettu, yrityksen edustaja voi kirjautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Palvelun sisältö

 • Palvelussa voi tehdä neljännesvuosi-ilmoitukset viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista.
 • Myyntiluvan haltija tai hänen edustajansa voi tehdä hintailmoitukset hallinnoimistaan lääkevalmisteista.
 • Myyntiluvan haltija voi myös valtuuttaa toisen yrityksen tekemään lääkevalmisteiden hintailmoitukset puolestaan. Hintailmoituksen tekeminen edellyttää, että valtuutuksesta on ilmoitettu korvattavien valmisteiden osalta lääkkeiden hintalautakunnalle ja ei-korvattavien valmisteiden osalta Kelalle.
 • Hintailmoituksen tekijä tunnistetaan palvelussa yrityksen Y-tunnuksen perusteella.
 • Palvelun tiedot perustuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) julkaisemaan pakkaustasoiseen luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemaan luetteloon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista.
 • Hintailmoituksia voi tallentaa tai korjata hintailmoitusaikana. Hintailmoitusaika on 30–21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Ilmoitusaika päättyy viimeisenä ilmoituspäivänä klo 16.15.
 • Hintailmoitukset tallennetaan palveluun valmiste kerrallaan. Hintailmoitukset voi tehdä useassa eri erässä hintailmoitusaikana.
 • Tallennettua hintailmoitusta on mahdollista muuttaa tai korjata hintailmoitusaikana, riippumatta siitä onko hintailmoitus tehty asiointipalvelussa vai tuotu tiedostona.
 • Hintailmoitusten kysely -sivulla voi katsella yksittäisiä hintailmoituksia ja ilmoitusten yhteenvetoja voimaantulojaksoittain.
 • Muun ilmoittajan valtuutus -sivulla voi tehdä valtuutuksen Kelaa varten.
 • Yhteydenotot -sivulla ovat Kelan ja lääkkeiden hintalautakunnan yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Ohjeita

 • Lääkevalmisteiden valinta -sivulla näytetään kaikki yrityksen hallinnoimat hintailmoitusmenettelyyn kuuluvat valmisteet. Käyttäjä voi valita kerralla kaikki valmisteet painikkeista Valitse kaikki tai X. Valitse kaikki -valinnan jälkeen on mahdollista poistaa yksittäisten valmisteiden valinta valintaruuduista.
 • Valintaruudun edessä näytetään V-merkintä silloin, kun valmisteesta on tehty hintailmoitus. Voit tarvittaessa muuttaa aiemmin tehtyä hintailmoitusta.
 • Hintailmoitukset tallennetaan palveluun valmiste kerrallaan. Tallenna ja jatka -painike avaa seuraavan Lääkevalmisteiden valinta -sivulla valitun lääkevalmisteen. Kun hintailmoitukset on tehty kaikista valituista lääkevalmisteista, avautuu Yhteenveto-sivu.
 • Tyhjennä-painike tyhjentää valintalistan valinnat tai valmisteen hintailmoitukseen kirjatut tiedot.
 • Poista-painike poistaa aiemmin tallennetun hintailmoituksen palvelusta ja Kelan tietokannasta.
 • Ohita-painikkeella siirrytään seuraavaan valittuun lääkevalmisteeseen tietoja muuttamatta.

Tietoturva

 • Palvelu on suojatussa verkkoyhteydessä. Palvelusta tulee aina poistua Kirjaudu ulos -valinnalla, jotta yhteys katkeaa.
 • Uloskirjautumisen jälkeen on huolehdittava, että ulkopuoliset tahot eivät pääse käsiksi tietoihin esimerkiksi selaimen sivuhistorian kautta. Jos sovellusta ei käytetä 30 minuuttiin, se sulkeutuu automaattisesti.

Lisätietoja