Lääkeyritysten asiointipalvelun ohje

Katso-tunnistautuminen

Lääkeyrityksille tarkoitettuun sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Katso-tunnistuksen avulla. Palvelu edellyttää tunnistautumista henkilötasolla.

Katso-pääkäyttäjä

 • luo alitunnisteen jokaiselle lääkeyritysten asiointipalvelua käyttävälle henkilölle.
 • toimittaa alitunnisteen tiedot ja asettamansa salasanan alitunnisteen haltijalle, joka käy vahventamassa alitunnisteen Katso-tunnisteeksi.

Alitunnisteen haltija

 • vahventaa alitunnisteen Katso-tunnisteeksi ja ilmoittaa siitä Katso-pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjä antaa sen jälkeen Katso-tunnisteelle valtuutuksen (Kela – Lääkkeiden neljännesvuosi-hintailmoitukset – rooli).

Mikäli lääkeyritysten asiointipalvelua käyttävällä henkilöllä on jo vahvennettu Katso-tunniste, pääkäyttäjä ei luo enää uutta alitunnistetta, vaan antaa henkilölle valtuutuksen (Kela – Lääkkeiden neljännesvuosi-hintailmoitukset – rooli).

Palvelun sisältö

 • Palvelussa voi tehdä neljännesvuosi-ilmoitukset viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista.
 • Myyntiluvan haltija tai hänen edustajansa voi tehdä hintailmoitukset hallinnoimistaan lääkevalmisteista.
 • Myyntiluvan haltija voi myös valtuuttaa toisen yrityksen tekemään lääkevalmisteiden hintailmoitukset puolestaan. Hintailmoituksen tekeminen edellyttää, että valtuutuksesta on ilmoitettu korvattavien valmisteiden osalta lääkkeiden hintalautakunnalle ja ei-korvattavien valmisteiden osalta Kelalle.
 • Hintailmoituksen tekijä tunnistetaan palvelussa yrityksen Y-tunnuksen perusteella.
 • Palvelun tiedot perustuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) julkaisemaan pakkaustasoiseen luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemaan luetteloon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista.
 • Hintailmoituksia voi tallentaa tai korjata hintailmoitusaikana. Hintailmoitusaika on 30–21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Ilmoitusaika päättyy viimeisenä ilmoituspäivänä klo 16.15.
 • Hintailmoitukset tallennetaan palveluun valmiste kerrallaan. Hintailmoitukset voi tehdä useassa eri erässä hintailmoitusaikana.
 • Tallennettua hintailmoitusta on mahdollista muuttaa tai korjata hintailmoitusaikana, riippumatta siitä onko hintailmoitus tehty asiointipalvelussa vai tuotu tiedostona.
 • Hintailmoitusten kysely -sivulla voi katsella yksittäisiä hintailmoituksia ja ilmoitusten yhteenvetoja voimaantulojaksoittain.
 • Muun ilmoittajan valtuutus -sivulla voi tehdä valtuutuksen Kelaa varten.
 • Yhteydenotot -sivulla ovat Kelan ja lääkkeiden hintalautakunnan yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Ohjeita

 • Lääkevalmisteiden valinta -sivulla näytetään kaikki yrityksen hallinnoimat hintailmoitusmenettelyyn kuuluvat valmisteet. Käyttäjä voi valita kerralla kaikki valmisteet painikkeista Valitse kaikki tai X. Valitse kaikki -valinnan jälkeen on mahdollista poistaa yksittäisten valmisteiden valinta valintaruuduista.
 • Valintaruudun edessä näytetään V-merkintä silloin, kun valmisteesta on tehty hintailmoitus. Voit tarvittaessa muuttaa aiemmin tehtyä hintailmoitusta.
 • Hintailmoitukset tallennetaan palveluun valmiste kerrallaan. Tallenna ja jatka -painike avaa seuraavan Lääkevalmisteiden valinta -sivulla valitun lääkevalmisteen. Kun hintailmoitukset on tehty kaikista valituista lääkevalmisteista, avautuu Yhteenveto-sivu.
 • Tyhjennä-painike tyhjentää valintalistan valinnat tai valmisteen hintailmoitukseen kirjatut tiedot.
 • Poista-painike poistaa aiemmin tallennetun hintailmoituksen palvelusta ja Kelan tietokannasta.
 • Ohita-painikkeella siirrytään seuraavaan valittuun lääkevalmisteeseen tietoja muuttamatta.

Tietoturva

 • Palvelu on suojatussa verkkoyhteydessä. Palvelusta tulee aina poistua Kirjaudu ulos -valinnalla, jotta yhteys katkeaa.
 • Uloskirjautumisen jälkeen on huolehdittava, että ulkopuoliset tahot eivät pääse käsiksi tietoihin esimerkiksi selaimen sivuhistorian kautta. Jos sovellusta ei käytetä 30 minuuttiin, se sulkeutuu automaattisesti.