Asumisen tuen eri muodot

Kela tukee asumista eri tavoin. Yleensä voit saada kerralla vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelasta tukea asumiseen, tarkista ensin, mikä on oikea tuki sinulle ja perheellesi.

Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoja. Voit saada yleistä asumistukea vuokra- tai omistusasuntoon.

Eläkkeensaajan asumistuki on tarkoitettu pienituloiselle eläkkeensaajalle, jos

  • hän asuu yksin  
  • hän asuu puolisonsa kanssa
  • muutkin asunnossa asuvat ovat oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen. 

Sotilasavustuksen asumisavustus on tarkoitettu asevelvolliselle. Sitä voidaan maksaa myös asevelvollisen omaiselle.

Jos asevelvollinen hakee tukea asumiskustannuksiinsa ensimmäistä kertaa asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi, hänelle ei myönnetä yleistä asumistukea, vaan sotilasavustusta. Jos asevelvollinen on hankkinut asunnon juuri ennen palvelukseen astumista tai kesken palveluksen, hänellä ei yleensä ole oikeutta sotilasavustukseen. Tällöin hän voi hakea yleistä asumistukea.

Jos asevelvollinen saa palveluksen alkaessa yleistä asumistukea, Kela maksaa palveluksen ajalta sotilasavustuksena hänen asumismenojensa ja asumistukensa erotuksen.

Opintotuen asumislisää maksetaan ainoastaan

  • ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskeleville, jotka asuvat vuokralla (210 e/kk)
  • Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskeleville, jotka opiskelevat maksullisella linjalla ja asuvat oppilaitoksen asuntolassa (88,87 e/kk)
  • ahvenanmaalaisille opiskelijoille.

Ulkomaan asumislisä voidaan myöntää

  • ulkomaisessa tai ahvenanmaalaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle
  • suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle, kun hän on suorittamassa opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla.

Jos sinulla on oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaan oppilaitoksen puolesta (esim. Maanpuolustuskorkeakoulu), et voi saada opintotuen asumislisää etkä yleistä asumistukea, ellei ole erityistä syytä sille, ettet voi ottaa asuntolapaikkaa vastaan.

Lue lisää