Asumisoikeusasunto

Kela voi maksaa asumistukea ruokakunnalle, joka asuu Suomessa sijaitsevassa vakinaisessa asumisoikeusasunnossa.

Asumisoikeusasunnon asumismenoiksi hyväksytään asunnon hoito- ja rahoitusmenot eli:

 • käyttövastike
 • erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset
 • 73 % asumisoikeuden hankkimiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kuukausittaisista koroista.

Jos vesimaksu ei sisälly vuokraan vaan maksetaan erikseen, vesimaksuksi hyväksytään henkilöä kohden 19 e/kk.

Ruokakunnan koko e/kk Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat e/kk Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat e/kk
Erikseen maksettavina lämmityskustannuksina hyväksytään
1 henkilö 42 44 45
+ lisähenkilöä kohden 14 15 15
 

Kela huomioi asuntolainan korot vain, jos ruokakunta on maksanut ne itse. Esimerkiksi korkotuettujen lainojen koroista Kela hyväksyy asumismenoiksi vain sen osuuden, jonka ruokakunta itse maksaa.

Kela hyväksyy lainojen korot asumismenoiksi vain silloin, kun lainan on myöntänyt julkisen vallan alainen luottolaitos, kuten:

 • valtio
 • kunta
 • seurakunta
 • pankki
 • vakuutuslaitos
 • hypoteekkiyhdistys
 • eläkesäätiö
 • eläkekassa.

Kela ei hyväksy asuntolainaksi rakennuttajalta tai työnantajalta otettua lainaa tai maksamatonta kauppahintaa.