Asumistuen tarkistaminen

Kela tarkistaa asumistuen vuoden välein. Jos ruokakunnan olosuhteet muuttuvat kuluvan vuoden aikana, Kela tarkistaa asumistuen aikaisemmin.

Vuositarkistus

Kela lähettää sinulle kirjeen ja ohjeet asumistuen vuositarkistuksesta ennen tarkistuksen ajankohtaa.

Sinun tulee toimittaa vuositarkistushakemus Kelaan ennen tarkistusajankohtaa. Jos et hae vuositarkistusta ajoissa, asumistuki lakkautetaan.

Voit hakea vuositarkistusta OmaKelassa tai hakemuslomakkeella Yleinen asumistuki (AT 1).

Välitarkistus

Kela tarkistaa asumistuen vuositarkistusten välillä, jos ruokakunnan olosuhteet muuttuvat.

Välitarkistuksen syyt ja ajankohdat

  • Ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna.
    • Tuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

Esimerkki

Tulot muuttuvat 1.2., tuki tarkistetaan 1.3. alkaen.
Tulot muuttuvat 4.2., tuki tarkistetaan 1.4. alkaen.

  • Ruokakunnan asumismenot muuttuvat vähintään 50 e/kk edellisen päätöksen hyväksyttäviin asumismenoihin verrattuna tai ruokakunta vaihtaa asuntoa.
    • Tuki tarkistetaan sen kuukauden alusta, josta muuttuneita tai uusia asumismenoja maksetaan koko kuukaudelta.

Esimerkki

Ruokakunta muuttaa 4.6. Vuokrasopimus on voimassa 1.6. alkaen ja ruokakunta maksaa koko kuukauden vuokran uuteen asuntoon, tuki tarkistetaan 1.6. alkaen.
  • Ruokakunnan jäsenmäärä tai kokoonpano muuttuu tai ruokakunta ottaa alivuokralaisen tai alivuokralaissuhde päättyy.
    • Tuki tarkistetaan sen kuukauden alusta, josta muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

Esimerkki

Asukkaiden lukumäärä muuttuu 25.5., tuki tarkistetaan 1.6. alkaen.
Asukkaiden lukumäärä muuttuu 1.6., tuki tarkistetaan 1.6. alkaen.

Sinun on oltava Kelaan yhteydessä myös silloin, kun ruokakuntaasi kuuluva lapsi täyttää 18 vuotta ja hänellä on palkkatuloa tai muita tuloja. Täysi-ikäisen lapsen tulot otetaan huomioon asumistukea laskettaessa.

Ilmoita muutoksista OmaKelassa tai hakemuslomakkeella (AT 1), jossa on tiedot siitä, mitä liitteitä tarvitaan.

Jos asumistuen määrä suurenee tarkistuksessa, Kela maksaa korotusta vain hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta. Jos taas määrä pienenee tarkistuksessa, tarkistus tehdään muutoksen mukaisesta tarkistusajankohdasta alkaen.

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja. Huomaa, että sinun on kuitenkin ilmoitettava Kelaan tulojen muutoksesta.