Asumistukimenot uuteen ennätykseen 2018 – saajien määrä väheni hieman

 

Kela maksoi vuonna 2018 asumistukia yhteensä 2 112 milj. euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 5 %. Asumistukia saaneissa kotitalouksissa asui vuoden lopussa lähes 849 648 henkilöä, mikä on 15 % Suomen väestöstä. 

Kelan maksamia asumistukia ovat yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustukseen kuuluva asumisavustus. Asumismenot otetaan huomioon myös perustoimeentulotukea myönnettäessä.
 
Yleisen asumistuen menojen kasvu jatkui vuonna 2018. Yleisen asumistuen menot olivat 1 489 milj. euroa, ja summa kasvoi edellisvuodesta 18 %. Vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi, jolloin yleistä asumistukea maksettiin opiskelijoille koko vuoden ajan. Opiskelijoille maksettiin yleistä asumistukea ja opintotuen asumislisää yhteensä 550 milj. euroa vuonna 2018.

Muille kuin opiskelijaruokakunnille yleistä asumistukea maksettiin 6 % vähemmän kuin edellisvuonna, 948 milj. euroa.

Yleisen asumistuen menot kasvoivat vuoden 2015 lakimuutoksen jälkeen. Lakimuutos yksinkertaisti tukea, väljensi sen ehtoja ja lisäsi saajien määrää. Vuonna 2017 yleisen asumistuen menot kasvoivat 17 %, kun valtaosaopiskelijoista siirtyi opintotuen asumislisältä yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017.

Yli kolmasosa yleisen asumistuen saajista on nyt opiskelijoita

 
Manner-Suomessa vuokralla asuvat lapsettomat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017.

Yleistä asumistukea sai vuoden 2018 joulukuussa 376 500 ruokakuntaa, mikä on 5 000 ruokakuntaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä väheni ensimmäisen kerran vuonna 2009 alkaneen kasvun jälkeen. Työttömien ruokakuntia oli 38 % ja opiskelijoiden ruokakuntia 37 %. 

Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin kasvatti tuensaajien määrää vuonna 2017. Muiden tuen saajien määrä pysyi vuoden 2017 aikana ennallaan ja väheni hieman vuonna 2018.

Joulukuussa 2018 muita kuin opiskelijaruokakuntia oli yleisen asumistuen saajina 231 594. Joulukuussa 2017 luku oli 240 652 ja joulukuussa 2016 245 537 ruokakuntaa.

 

Yleinen asumistuki on suurimmalle osalla tilapäinen tuki

Vuosina 2013–2016 alkaneiden uusien asumistukijaksojen mediaanikesto oli noin 20 kuukautta. Asumistuen saajista valtaosa on nuoria, mutta he myös poistuvat asumistuelta muita ryhmiä nopeammin.

Tukea saavat yksinhuoltajien ruokakunnat poistuvat hitaammin kuin yksin asuvat tai usean aikuisen ruokakunnat.

 

Tiedotteet

Tilastot

Tutkimuksia

Tutkimusblogissa

Luentoja ja esityksiä

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Yhteystiedot

  • johtava taloustutkija Signe Jauhiainen, puh. 050 331 3982
  • tilastoryhmän pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää