Asumistukien kustannusten kasvu taittui 2017

Kela maksoi vuonna 2017 asumistukia yhteensä 2 003 milj. euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 4 %. Asumistukia saaneissa kotitalouksissa asui lähes 860 000 ihmistä, joka on 15 % Suomen väestöstä.

Kelan maksamia asumistukia ovat yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustukseen kuuluva asumisavustus. Asumismenot otetaan huomioon myös perustoimeentulotukea myönnettäessä.
 
Yleisen asumistuen kustannukset ovat kasvaneet nopeasti. Menot kasvoivat vuoden 2015 lakimuutoksen jälkeen, kun muutos yksinkertaisti tukea, väljensi sen ehtoja ja lisäsi saajien määrää. Vuonna 2017 yleisen asumistuen menot kasvoivat 17 %, kun valtaosaopiskelijoista siirtyi opintotuen asumislisältä yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017.

 

Yli kolmasosa yleisen asumistuen saajista on nyt opiskelijoita

Manner-Suomessa vuokralla asuvat lapsettomat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017.

Yleistä asumistukea sai vuoden 2017 joulukuussa 381 500 ruokakuntaa. Niistä työttömien ruokakuntia oli 40 % ja opiskelijoiden ruokakuntia 37 %. Vuotta aiemmin yleistä asumistukea sai 267 400 ruokakuntaa, joista työttömien ruokakuntia oli 59 % ja opiskelijoiden ruokakuntien 8 %.

Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin kasvatti tuensaajien määrää. Sen sijaan muiden tuen saajien määrä pysyi vuoden 2017 aikana ennallaan ja pieneni hieman vuoden loppua kohti. Joulukuussa 2017 muita kuin opiskelijaruokakuntia oli yleisen asumistuen saajina 240 652. Joulukuussa 2016 luku oli 245 537.

Yleinen asumistuki on suurimmalle osalla tilapäinen tuki

Vuosina 2013–2016 alkaneiden uusien asumistukijaksojen mediaanikesto oli noin 20 kuukautta. Asumistuen saajista valtaosa on nuoria, mutta he myös poistuvat asumistuelta muita ryhmiä nopeammin.

Tukea saavat yksinhuoltajien ruokakunnat poistuvat hitaammin kuin yksin asuvat tai usean aikuisen ruokakunnat.

 

Tiedotteet

Tilastot

Tutkimuksia

Tutkimusblogissa

Luentoja ja esityksiä

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Yhteystiedot

  • johtava taloustutkija Signe Jauhiainen, puh. 050 331 3982
  • tilastoryhmän pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää