Asumistukien kustannukset kasvavat nopeasti

Kela maksoi vuonna 2016 asumistukia yhteensä 1,9 miljardia euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 11 %. Asumistukia saaneissa kotitalouksissa asui lähes 860 000 ihmistä, mikä on 15 % Suomen väestöstä.

Kelan maksamia asumistukia ovat yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustukseen kuuluva asumisavustus. Yleisen asumistuen kustannukset ovat kasvaneet nopeimmin: edellisvuoteen verrattuna 18 %.

Työttömyys ja vuokrien nousu kasvattavat tukimenoja

Asumistukimenoihin vaikuttavat työttömyyden ja asumismenojen kehitys sekä tukijärjestelmän muutokset. Taloustilanne on ollut 2010-luvulla heikko, mikä on lisännyt työttömien ja sen myötä asumistukea tarvitsevien määrää.

Kaupungistuminen on lisännyt asuntojen kysyntää suurimmissa kaupungeissa. Myös epävarma taloustilanne on kasvattanut vuokra-asuntojen kysyntää. Asuntojen tarjonta ei ole kasvanut yhtä paljon, joten vuokrat ovat nousseet nopeammin kuin yleinen hintataso. 

Asumismenoille on asetettu tukijärjestelmässä enimmäismäärä. Tukea voi saada korkeintaan enimmäismäärän mukaan, vaikka todelliset asumismenot olisivat suuremmat. Vuonna 2016 yli puolella yleisen asumistuen saajista todelliset asumismenot olivat suuremmat kuin enimmäisasumismenot. Enimmäisasumismenot rajoittavat vuokrien noususta johtuvaa asumistukimenojen kasvua.

Yleisen asumistuen menojen poikkeuksellinen kasvu johtuu suurelta osin vuoden 2015 lakimuutoksesta, joka yksinkertaisti tukea, väljensi sen ehtoja ja lisäsi saajien määrää.

 

 

Tiedotteet

Tilastot

Tutkimusblogissa

Luentoja ja esityksiä

Muissa kuin Kelan sarjoissa julkaistut tutkimukset

  • Honkanen P. Yksin asuvat asumistuen saajat Helsingissä. Julkaisussa: Väliniemi-Laurson J, Borg P, Keskinen V, toim. Yksin kaupungissa. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2016: 183–188.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Yhteystiedot

  • johtava taloustutkija Signe Jauhiainen, puh. 050 331 3982
  • johtava tutkija Pertti Honkanen, puh. 020 63 41467
  • tilastoryhmän pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää