Opiskelija-aterioiden hinnoittelu ja tarjoamisajankohdat

1.3.2012 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (54/2012) muutoksen perusteella avustukseen oikeuttavan opiskelija-aterian enimmäishinta on 4,54 euroa ja erikoisannoksen hinta vähintään 5,69 ja enintään 6,89. Opiskelijalta ateriasta perittävää hintaa alennetaan ateriatuen määrällä.

Opiskelijaravintolassa saattaa aterioida korkeakouluopiskelijoiden lisäksi opiskelijoita, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan oppilaitoksen työpäivinä sekä henkilökuntaa, jonka ateriat toisin kuin opiskelija-ateriat kuuluvat arvonlisäveron piiriin.

Opiskelija-aterian alentamaton hinta ei saa ylittää ravintolan muilta asiakkailta samanlaisesta ateriasta perittävää arvonlisäverotonta hintaa. Maksuttomaan ateriaan oikeutettujen opiskelijoiden ateriasta maksettava ateriakorvaus ei saa olla korkeakouluopiskelijoiden aterian alentamatonta hintaa (korkeakouluopiskelijan maksama aterian hinta + ateriatuen määrä) alhaisempi, jos opiskelijaryhmille tarjottava ateriakokonaisuus on sama. Henkilöstöltä perittävän ateriahinnan tulee ylittää arvonlisäveron osuutta vastaavalla määrällä ateriatukeen oikeuttavasta ateriasta perittävä hinta. Käytännössä opiskelija-ateriaa vastaavan arvonlisäverollisen aterian myyntihinnan tulee olla vähintään 7,1 % korkeampi kuin opiskelija-aterian ateriatukeen oikeuttava alentamaton hinta, koska ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeus koskee vain verollista myyntiä, kun taas myynnissä opiskelijoille ostojen vero jää hankintakustannukseksi.

Ateriatukeen oikeuttavien aterioiden tarjoamisajankohdat

Ateriatuki on tarkoitettu yhteen päivittäiseen ateriaan normaaleina työpäivinä. Tuettu ateria voidaan normaalisti tarjota klo 10.00–20.00 välisenä aikana. Ravintola päättää ajoista, milloin tuettua ruokailua järjestetään mainitun ajan puitteissa. Kela voi yksittäistapauksessa rajata ateriatukeen oikeuttavaa tarjoiluaikaa, jos ravintolan toiminta ei ole esimerkiksi ilta- tai viikonloppuruokailun osalta tarkoituksenmukaista.