Avustuksen saamisen edellytykset opiskelijaravintoloille

Valtionavustuslaissa (688/2001), joka tuli voimaan 1.9.2001, säädetään perusteista, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta. Laissa on säädetty muun muassa avustuksen myöntämisessä sovellettavasta menettelystä, avustuksen saajien valvonnasta sekä avustuksen takaisinperinnästä. Lakia sovelletaan avustuksen myöntämiseen opiskelijaravintoloille aterian hinnan alentamiseksi.

Valtioneuvosto on antanut 2.2.2012 asetuksen (54/2012) korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista. Asetuksessa ovat määräykset avustuksen myöntämisen edellytyksistä sekä avustukseen oikeuttavista aterioista ja niiden enimmäishinnoista.

Asetuksen mukaan opiskelija-ateria on ateriakokonaisuus, joka sisältää pääruoan lisäksi juoman, salaatin, leivän ja levitteen. Erikoisannos on kalliimmista raaka-aineista valmistettu ateriakokonaisuus. Valtioneuvoston asetuksen sekä jäljempänä mainitun korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen mukainen ateriatukeen oikeuttava opiskelija-ateria on monipuolinen ja yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset täyttävä.

Opiskelijaravintolassa tulee olla aina ravintolan olosuhteista riippuen riittävä määrä ateriavaihtoehtoja, vähintään kaksi perusvaihtoehtoa. Erikoisannos on perusateriavaihtoehtoja täydentävä vaihtoehto, jonka tarjolla pitäminen riippuu ravintolanpitäjän harkinnasta. Erikoisannoksen lisäksi on oltava tarjolla vähintään kaksi perusateriavaihtoehtoa.