Muutoksenhaku

Ravintolanpitäjä, joka on tyytymätön tehtyyn valtionavustuspäätökseen, saa hakea siihen muutosta hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen liitteenä on tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä.