Ateriatukioikeuden osoittaminen opiskelijaravintolassa

Opiskelija saa ateriatuen ostamaansa ateriaan näyttämällä voimassa olevan muovisen (SYL/SAMOK) opiskelijakortin, digitaalisen Frank, Pivo, Slice tai Tuudo opiskelijakortin, AMK-opiskelijakortin, opiskelijakortin tai ISIC opiskelijakortin, jossa on suomalaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun nimi, Kelan ateriatukikortin tai maksamalla aterian Lyyra-maksutarralla.

Alennusta ei saa jatko-opiskelijakortilla eikä sellaisella opiskelijakortilla, joka on annettu ei päätoimisten opintojen perusteella. Alennusta ei saa myöskään VR:n ja Matkahuollon opiskelijakorteilla.

Kelan ateriatukikortin opiskelija saa korkeakoulultaan. Näiden korttien puuttuessa opiskelija voi esittää väliaikaisesti opiskelutodistuksen tai muun korkeakoulun antaman todistuksen tai opiskelijakortin, josta opiskeluoikeus korkeakoulussa käy ilmi. Korkeakoulun antamat todistukset ja opiskelijakortit ovat voimassa vain oman oppilaitoksen tiloissa sijaitsevissa opiskelijaravintoloissa väliaikaisesti. Yliopisto-opiskelijoiden jatko-opiskelijakortti ei oikeuta ateriatukeen.

Opiskelijakortin voimassaolo

Perinteisessä opiskelijakortissa oleva vuositarramerkintä tai vastaava muu merkintä osoittaa kortin omaavan henkilön läsnäolon korkeakoulussa asianomaisena lukuvuotena. Kortissa voi olla koko lukuvuoden läsnäoloa tai yhden lukukauden läsnäoloa osoittava tarra tai merkintä. Opiskelijajärjestöjen antama kortti on voimassa ateriatukioikeuden osoittamista varten seuraavasti:

  • Koko lukuvuoden voimassaoloaikaa osoittava tarra tai merkintä opiskelijakortissa oikeuttaa ateriatuen saamiseen opiskelijaravintolassa asianomaisena lukuvuotena ja sitä seuraavan syyskuun loppuun saakka.
  • Pelkästään syyslukukauden voimassa oleva kortti oikeuttaa ateriatuen saamiseen asianomaisena lukukautena sekä sitä seuraavan tammikuun aikana.

Frankin digitaalinen opiskelijakortti on opiskelijan matkapuhelimessa. Digitaalisessa opiskelijakortissa on keltainen sykkivä "pulssi", jota painamalla ruudulle kortin voimassaoloaika. Jos opiskelija ei ole oppilaitoksessa läsnä olevana opiskelijana, korttinäkymän tilalla on tummalla taustalla oleva viesti, ettei opiskelijakortti ole voimassa.

Pivon digitaalinen opiskelijakortti on opiskelijan matkapuhelimessa. Kortissa on turvallisuustekijänä tasaisella sykkeellä renkaita lähettävä turvaelementti. Elementti reagoi näytön kosketukseen lähettämällä renkaita laajemmin tiheämpään tahtiin. Turvaelementissä näkyy meneillään oleva lukukausi (ei kokonaista lukuvuotta). Turvaelementin tausta toimii hologrammin tavoin puhelinta kallistaessa. Jos opiskelija ei ole oppilaitoksessa läsnä olevana opiskelijana, tulee korttinäkymän tilalle viesti, ettei opiskeluoikeutta voitu vahvistaa.

Slicen digitaalisessa opiskelijakortissa on oikeassa yläkulmassa sykkivä symboli. Kortin voimassaoloaika löytyy siniseltä pohjalta kortin alaosasta oikealta. Kun kortin väri on kokonaan sininen (tummempaa ja vaaleampaa sinistä), kyse on ateriatukeen oikeuttavasta kortista. Jos kortissa on vihreä raita, se ei oikeuta ateriatukeen. Vihreäraitainen kortti kuuluu toisen asteen opiskelijoille (ammatillista tutkintoa suorittavat) ja he eivät ole oikeutettuja ateriatukeen.

Tuudon digitaalisessa opiskelijakortissa on opiskelijan kuvan ympärillä aaltoileva kehys ja näytölle ilmestyy ajoittain myös pupun kuva. Kun opiskelijan kuvaa koskettaa, se himmenee ja tilalle tulee Tuudo-logo. Kortin voimassaoloaika kerrotaan sanan VOIMASSA alapuolella.

Kelan ateriatukikortti

Jos opiskelijalla ei ole opiskelijakorttia, mutta suoritettavat opinnot oikeuttavat ateriatuettuun ruokailuun, opiskelijalla on mahdollisuus saada Kelan ateriatukikortti. Ateriatukikortin myöntää opiskelijan korkeakoulu.

  • Kelan ateriatukikortissa on kortin voimassaoloaikaa koskeva merkintä. Kuten edellä koko lukuvuoden voimassaoloaikaa osoittava merkintä kortissa oikeuttaa ateriatuen saamiseen kyseisenä lukuvuotena ja sitä seuraavan syyskuun loppuun saakka.
  • Syyslukukaudeksi annettu kortti oikeuttaa ateriatuen saamiseen asianomaisena syyslukukautena sekä seuraavan tammikuun aikana.
  • Lyhyemmäksi ajaksi kuin yhdeksi lukukaudeksi annettu kortti oikeuttaa ateriatuen saamiseen kortin voimassaoloaikana.

Oppilaitokset voivat tilata ateriatukikortteja osoitteesta ateriatuki (at) kela.fi. Ateriatukikortti vaihtuu lukuvuosittain.

Lyyra-maksutarra

Lyyra-maksutarra on ollut käytössä huhtikuusta 2013 alkaen. Uusia maksutarroja ei enää myönnetä, koska opiskelijakorttiin on mahdollista liittää maksuominaisuus. Maksutarralla voi maksaa kaikissa MasterCard Pay-Pass -tarroilla varustetuissa liikkeissä, myös opiskelijaravintoloissa, jotka hyödyntävät edellä mainittua maksuteknologiaa.

Lyyra-maksutarra on tarkoitettu pienmaksamiseen. Suurin kertaostos maksutarralla on 25 euroa.

Lyyra-maksutarran toiminta perustuu opintorekisterin tietoihin. Sillä voi maksaa ateriatuettuja aterioita vain, kun opiskelijalla on opinto-oikeus korkeakoulussa. Valmistumisen jälkeen Lyyra-maksutarra ei ole enää käytettävissä.