Korkeakouluruokailun periaatteita koskeva suositus

Kansaneläkelaitos on yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa julkaissut suosituksen korkeakouluruokailun periaatteiksi (1.2.2016). Suosituksesta on saatavilla myös tiivistelmä. Suositus korvaa vastaavan vuonna 2011 annetun suosituksen. Suosituksen keskeisiä aiheita ovat aterioiden energiasisältö ja ravitsemuslaatu sekä aterioiden koostaminen. Muita aiheita ovat mm. kasvis- ja erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankinta, ruokapalvelujen kilpailutus sekä opiskelijoiden ohjaus. Suositus on tarkoitettu työvälineeksi korkeakouluopiskelijoiden ateriapalveluista ja niiden kilpailutuksesta vastaaville tahoille sekä tietolähteeksi opiskelijoille sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiville tahoille. Suositus on toimitettu mm. opiskelijaravintoloiden pitäjille ja opiskelijaravintoloille tiedoksi ja huomioon otettavaksi sekä ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle ja opiskelijajärjestöille. Suositus on saatavilla verkkoversiona ruotsinkielisenä ja suosituksen tiivistelmä englanninkielisenä.

Suosituksella on siirtymäaika siten, että suosituksen periaatteet tulee olla huomioituna opiskelijaravintoloiden toiminnassa 1.8.2016 mennessä. Kela valvoo opiskelijaravintoloiden osalta suosituksen periaatteiden noudattamista.