Ylimääräinen avustus opiskelijaravintoloille

Muissa kuin korkeakoulujen tiloissa toimiville opiskelijaravintoloille voidaan maksaa ylimääräistä ateriakohtaista avustusta tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin. Tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin myönnettävän ylimääräisen avustuksen määrä on 1.1.2011 alkaen enintään 1,00 euroa sellaista ateriaa kohden, jolle maksetaan ateriatukea, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tilojen ja laitteiden kustannusten määrä.

Korkeakoulun tiloissa toimivaksi ravintolaksi katsotaan ravintola, joka toimii korkeakoulun tai sen ylläpitäjän hallinnassa olevissa tai omistamissa tiloissa. Korkeakoulun hallinnassa oleviksi tiloiksi katsotaan myös sellainen tila, jossa korkeakoulu on vuokralla. Yleensä yliopistokiinteistöyhtiöiden omistamissa tiloissa toimivat opiskelijaravintolat katsotaan korkeakoulun tiloissa toimiviksi ravintoloiksi. Myös ammattikorkeakoulun omistajan tai sitä lähellä olevan tahon omistamassa kiinteistössä toimiva opiskelijaravintola katsotaan korkeakoulun tiloissa toimivaksi ravintolaksi. Opiskelijaravintolat voivat saada tilat käyttöönsä korkeakoululta maksutta. Ylimääräiseen ateriatukeen oikeuttavat tilat eivät yleensä ole korkeakoulun tilojen yhteydessä. Tilat omistaa muu kuin korkeakoulun omistaja tai sitä lähellä oleva taho.

Vaikka opiskelijaravintola sijaitsee muualla kuin korkeakoulun tiloissa, avustusta ei myönnetä, jos opiskelijaravintolan tiloista ja kiinteistä laitteista aiheutuvat kustannukset rahoitetaan pääosin julkisista varoista. Tällainen tilanne voi esimerkiksi olla, kun tilat sijaitsevat kunnan tai kuntayhtymän tai muun julkisyhteisön omistamissa tiloissa, joiden ylläpitämiseen maksetaan valtionosuutta. Tilojen ja kiinteiden laitteiden katsotaan kustannettavan pääosin julkisista varoista, jos kunta, kuntayhtymä tai muu julkisyhteisö taikka niiden yli 50 prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö omistaa yli puolet kiinteistöstä, jossa ravintola toimii.

Ylimääräistä avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos opiskelijaruokailun osuus liikevaihdosta on vähäinen. Noin 10 %:n osuutta liikevaihdosta voidaan pitää vähäisenä.