Avoterapiahankinnat sopimuskaudelle 2015–2018

Avoterapiapalvelujen lisähankinnat sopimuskauden viimeiselle vuodelle 2018

 

Mikäli vakuutuspiirit (vuoden 2014 vakuutuspiirijaon mukaiset vakuutuspiirit) eivät voi kattaa palvelujen tarvetta voimassa olevilla sopimuksilla, voivat ne tehdä avoterapiapalvelujen osalta lisähankintoja sopimuskaudelle 2015–2018. Vakuutuspiirien järjestämien lisähankintojen tarjouspyynnöt julkaistaan tällä sivulla.

Tarjouskilpailun materiaali

Tarjouspyynnöt