Raportti eläinavusteisesta kuntoutuksesta

Palveluntuottajilla oli mahdollisuus osallistua kyselyyn eläinavusteisesta kuntoutuksesta  15.12.2017–14.1.2018. Kyselyssä saatiin vastauksia 70 henkilöltä.

Tärkeänä asiana vastauksissa nousi esiin terapeutin koulutus, terapeutin viitekehys, koulutus eläinavusteisuuteen sekä eläimen sopivuus ja koulutus terapiatyöhön. Kuntoutujien ja eläimen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen koettiin myös tärkeänä.

Lue lisää

Raportti eläinavusteisesta kuntoutuksesta (pdf)