Hur eventuella elavbrott påverkar FPA:s tjänster  | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur eventuella elavbrott påverkar FPA:s tjänster 

Myndigheterna har varnat för att det kan uppstå regionala elavbrott under den kommande vintern på grund av den hotande elbristen. Elförsörjningen vid FPA:s verksamhetsställen är inte tryggad under elavbrott.

Under ett elavbrott kan vi inte betjäna kunder på våra serviceställen. I en sådan situation stängs servicestället och personalen hjälper kunderna att ta sig ut på ett säkert sätt. Vid elavbrott kan vi också bli tvungna att begränsa möjligheten att få service på bokad tid. 

Elavbrott som vi känner till på förhand informerar vi om i tjänsten Suomi.fi i samband med uppgifterna om öppettiderna för servicestället i fråga. Det här är dock inte alltid möjligt eftersom eltillförseln kan avbrytas också med kort varsel. 

Elavbrott kan också fördröja handläggningen av ansökningar. Du kan själv påverka handläggningen genom att lämna in din ansökan och de bilagor som behövs i god tid. 

Gör så här om servicestället är stängt på grund av ett elavbrott

  1. Sköt dina ärenden på nätet

    De flesta FPA-ärenden kan skötas i MittFPA. MittFPA och FPA:s andra webbtjänster fungerar också i händelse av elavbrott. 
     
  2. Ring FPA:s servicenummer

    Om du behöver personlig rådgivning kan du ringa FPA:s telefonservice. Telefonservicen fungerar även vid elavbrott. Observera ändå att elavbrott kan medföra långa telefonköer.

Läs mer

Information om elavbrott (fingrid.fi)
 

Senast ändrad 3.3.2023

Vad tycker du om sidan?