Boarrásiidealáhat

Boarrásiidealáhat sáhttá leat bargoealáhat, álbmotealáhat dahje guktot. Álbmotealáhahkan máksojuvvon boarrásiidealáhat álgá 65 jagi agis.

Juos leat bargan dahje ássan olgoriikkain, boarrásiidealáhaga mearri sáhttá leat uhcci.

Ovdamearka ealáhagain

Máhtte ja Márjá leaba náitalan. Soai leaba guktot boarrásiidealáhagas.

Máhtte oažžu bargoealáhaga 1 300 euro mánotbajis. Son ii oaččo álbmotealáhaga iige dáhkádusealáhaga.

Márjá lea dikšon guhká mánáid ruovttus. Son oažžu bargoealáhaga 500 euro mánotbajis ja álbmotealáhaga sulaid 370 euro mánotbajis. Márjá oažžu nappo ealáhaga oktiibuot sulaid 870 euro mánotbajis. Sutnje ii gula dáhkádusealáhat.

Loga lasi boarrásiidealáhaga ohcamis (suomagillii).

Ealáhaga áradahttin

Juos dus lea vuoigatvuohta álbmotealáhahkii, sáhtát ieš mearridit, válddátgo áraduvvon boarrásiidealáhaga ovdal go deavddát 65 jagi.

Juos leat riegádan ovdal jagi 1958, sáhtát váldit áraduvvon álbmotealáhaga áramustá 63-jahkásažžan.

Juos leat riegádan jagiid 1958–1961, sáhtát váldit áraduvvon álbmotealáhaga áramustá 64-jahkásažžan.

Áraduvvon ealáhat lea bissovaččat uhcit go 65 jagi agis álgán álbmotealáhat. Ealáhat uhccu 0,4 % juohke mánotbaji nammii, mainna áradat dan. Gánneha ovddalgihtii váldit čielgasa das, man sturrosaš áraduvvon boarrásiidealáhat livččii.

Ovdamearka ealáhaga áradahttimis

Máijá báhcá bargoealáhahkii 63 jagi ja 9 mánu agis. Son oažžu bargoealáhaga 700 e/mb. Máijá ohcá lassin 1 jagiin ja 3 mánotbajiin áraduvvon álbmotealáhaga. Álbmotealáhat lea áradeami dihte 6 % (sulaid 20 e/mb) uhcit, go dat livččii Máijái 65 jagi agis.

Máijá ássá okto.

Son oažžu bargoealáhaga lassin álbmotealáhaga sulaid 320 e/mb.

Ealáhaga sirdin maŋŋelii

Don it dárbbaš ohcat ealáhaga vel 65-jahkásažžan. Sáhtát nappo maŋidit dahjege sirdit maŋŋelebbui ealáhaga álgima. Dat bajida ealáhaga. Ealáhat stuorru 0,6 % juohke mánotbaji nammii, mainna sirddát dan maŋŋelebbui.

Bargguhisvuohta ja ealáhat

Juos leat bargguheapmin ja lahka ealáhatagi, sáhtát beassat nu gohččoduvvon ealáhatbohccái dahjege oažžut bargguhisvuođabeaiveruđa dan rádjai, go ozat boarrásiidealáhaga.

Juos leat riegádan ovdal jagi 1958, dus sáhttá leat vuoigatvuohta ohcat boarrásiidealáhaga 62-jahkásažžan.

Juos leat riegádan jagiid 1958–1961, dus sáhttá leat vuoigatvuohta ohcat boarrásiidealáhaga 64-jahkásažžan.

Dán dáhpáhusas ealáhat ii uhcco. Muđuid oaččut bargguhisvuođabeaiveruđa 65 jagi agi rádjai.