Sopeutumisvalmennuskurssi Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastavalle aikuiselle

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos

  • olet yli 18-vuotias ja sinulla on todettu Crohnin tauti tai colitis ulcerosa
  • sairaudestasi aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve
  • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumiseksi.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta. Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • sisätautien tai gastroenterologian erikoislääkäri
  • avannehoitaja tai sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • psykologi
  • ravitsemusterapeutti.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää