Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastavan sopeutumisvalmennuskurssit

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastaville aikuisille ja perhekursseja Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastaville lapsille. Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Sopeutumisvalmennuksessa saat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteesi selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään turvaamaan ja parantamaan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kursseilla saat myös tietoa sairaudestasi, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntasi tukiverkostoista. 

Sopeutumisvalmennuskurssi Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastavalle aikuiselle.

Perhekurssi Crohnin tautia tai colitis ulcerosaa sairastavalle yli 1-vuotiaalle alle kouluikäiselle, alakoululaiselle tai yläkoululaiselle lapselle ja hänen perheelleen.

Lue lisää