Parasetamoli- ja deksametasonivalmisteiden myynnin rajoitus

Apteekkitiedote 15/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on 18.8.2020 rajoittanut tiettyjen parasetamolia (pdf) tai deksametasonia (pdf) sisältävien valmisteiden myyntiä ja kulutukseen luovuttamista. Päätökset ovat voimassa 15.1.2021 asti.

Päätösten mukaan lääkemääräystä edellyttäviä parasetamolia sisältäviä lääkevalmisteita (ATC-koodi N02BE01) ja deksametasonia sisältäviä lääkevalmisteita (ATC-koodi H02AB02) saa myydä tai luovuttaa kulutukseen kerralla enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Päätösten mukaan apteekin on huolehdittava toimitusväliseurannasta

  • kaikkien päätöksessä tarkoitettujen parasetamolivalmisteiden (ATC-koodi N02BE01) ja niiden toimitusten osalta ja tarkastettava kaikki asiakkaan parasetamolia (ATC-koodi N02BE01) koskevat lääkemääräykset ja niiden edelliset toimitukset
  • kaikkien päätöksessä tarkoitettujen deksametasonivalmisteiden (ATC-koodi H02AB02) ja niiden toimitusten osalta ja tarkastettava kaikki asiakkaan deksametasonia (ATC-­koodi H02AB02) koskevat lääkemääräykset ja niiden edelliset toimitukset

huomioiden Kansaneläkelaitoksen ohjeistukset lääkkeiden toimittamisesta koronaviruspandemian aikana (Apteekkitiedotteet).

Koronaviruspandemian aikana Kela on ohjeistanut lääkkeiden toimitusväleistä tähän mennessä apteekkitiedotteilla 4/2020 ja 8/2020. Niiden mukaisesti apteekki saa toimittaa seuraavan lääke-erän korvattuna aikaisintaan:

1) neljä viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun lääkeainetta on edellisellä kerralla ostettu kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä;

2) kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun lääkeainetta on edellisellä kerralla ostettu kahden kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä;

3) kaksi viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun lääkeainetta on edellisellä kerralla ostettu kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä tai sitä vähäisempi määrä.

Yllä esitettyihin joustoaikoihin sisältyy viikon ”koronajousto”, jota käyttäessään apteekki ilmoittaa Kelalle ostokerran tai reseptin lisätiedoissa ”korona”. Tällä hetkellä Kelan ”koronajousto” on voimassa 31.10.2020 asti. Kela tiedottaa erikseen koronajouston voimassaolon mahdollisista muutoksista.

Toimitusajankohtaa laskettaessa huomioidaan edellisellä kerralla toimitettu lääkemäärä ja edellinen toimituspäivä riippumatta siitä, onko valmiste toimitettu edellisellä kerralla korvattuna vai ei-korvattuna.

STM:n päätösten mukaan apteekin on turvattava asiakkaan välttämättömän lääkehoidon jatkuvuus. Jos lääkkeen käyttäjä on painavasta syytä estynyt noutamaan lääkkeen apteekista kolmen kuukauden toimitusvälein, käyttäjä on apteekkien toimituspalvelujen ulottumattomissa ja käyttäjällä on lääkemääräys kolmea kuukautta pidemmälle ajalle, apteekki voi harkintansa mukaan poiketa enimmäisostomäärästä asiakkaan pyynnöstä. STM:n päätöksen mukaan apteekin tulee kirjata poikkeukselliset toimitukset lisätietona lääkkeen toimitustietoihin.

Edellä mainituissa välttämättömän lääkehoidon jatkuvuuden turvaamistilanteissa lääke toimitetaan ei-korvattuna. Apteekki ohjaa asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta, jossa asia ratkaistaan sairausvakuutuslain mukaisesti.

Lisäksi STM:n päätöksen mukaan parasetamolia sisältäviä itsehoitolääkkeitä, joiden ATC-koodi on N02BE01, saa myydä tai luovuttaa kulutukseen kerralla enintään määrän, joka vastaa Fimean määrittelemää lääkeainekohtaisen suurimman hyväksytyn itsehoitopakkauksen lääkeainemäärää.

 

Lisätietoa: STM:n tiedote ja Fimean tiedote

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä