Korvausoikeuden 344 edellytykset muuttuvat 1.7.2022 alkaen

Lääkeaine: Omalitsumabi
Lääkevalmiste: Xolair
Sairaus: Allerginen astma

Mikä muuttuu

Omalitsumabia sisältävästä Xolair-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 344. Omalitsumabi.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset tarkentuvat 1.7.2022 alkaen vaikean ja vaikeahoitoisen allergisen astman osalta. Lisäksi edeltävää hoitokokeilua ei enää vaadita, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran. Sen sijaan jatkohakemuksessa hoidon vaste tulee osoittaa.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen uudet edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti peruskorvausoikeuden 344 ilman määräaikaa lääkehoidon jatkuvuuden turvaamiseksi niille allergista astmaa sairastaville asiakkaille, jotka ovat saaneet Xolair-lääkkeestä korvausta ennen muutosta.

Lue lisää