Risankitsumabista peruskorvaus 1.7.2022 alkaen myös korvausoikeudella 313

Lääkeaine: Risankitsumabi
Lääkevalmiste: Skyrizi
Sairaus: Nivelpsoriaasi

Mikä muuttuu

Skyrizi-lääkkeestä saa 1.7.2022 alkaen peruskorvauksen (40 %) myös korvausoikeudella

  • 313. Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet).

Korvausoikeus koskee eräitä reumasairauksia. Risankitsumabin korvausoikeus voidaan myöntää nivelpsoriaasia sairastaville.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Ihopsoriaasin hoidossa Skyrizi-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 319.

Lue lisää