Geassitge Kela-áššiid gánneha dikšut neahta ja telefovnna bokte

Geassitge Kela-áššiid gánneha dikšut OmaKelas dahje riŋgemiin telefonbálvalussii. Máŋggain Kela bálvalanbáikkiin rabasáiggit rivdet geassái, ja ođđa rabasáiggiide sirdásuvvo 1.6.2021 rájes.

Sáhtát dikšut eanaš oasi Kela-áššiin neahta bokte: ohcat ovdduid, dárkkistit mearrádusa, geahččat goas ovdu máksojuvvo ja sáddet Kelai iežat ášši. Kela neahttasiidduin chattirobohtta rávve áššiin, mat laktásit áigáiboahtindoarjagii ja bearašovdduide. Kysy Kela-bálsttás sáhtát jearrat gažaldagaid ja lohkat vástádusaid earáid jearaldagaide. Kela bálvala áššehasaid maiddái Facebookis ja Instagramis.

Juos iežas áššái ii gávdno vástádus neahtas, sáhtát riŋget Kela telefonbálvalussii. Telefonbálvalus lea geassitge rabas vuossárggas bearjadahkii dmu 9–16. Telefovnnas sáhtát dikšut buot seamma persovnnalaš áššiid go bálvalanbáikkis. Bálvalannummirat leat sirrejuvvon eallindiliid mielde. Juos it gávnna heivvolaš nummira, sáhtát riŋget man beare nummirii.

Telefonbálvalussii sáhttá maiddái várret áiggi, dalle Kelas riŋgejuvvo áššehassii. Telefonáiggi sáhttá várret neahtas dahje riŋgemiin man beare bálvalannummirii.

Sámegielat bálvalusat geassit

Kela davvisámegielat telefon- ja gáiddusbálvalus lea rabas árgan dmu 13–15 nummiris 020 634 2894. Anáraš- ja nuortalašgielat bálvalusa oažžu tulkka bokte. Sámegielat áššehasat sáhttet guođđit oktavuođaváldinbivdaga šleađgapostii čujuhussii saame@kela.fi. Gávnnat lassidieđuid Kela sámegielat bálvalusain čujuhusas www.kela.fi/saame.

Bálvalanbáikkiid rabasáiggiin nuppástusat 1.6.2021 rájes.

Máŋggain Kela bálvalanbáikkiin rabasáiggit rivdet geasi áigái. Geasserabasáiggit bohtet fápmui 1.6.2021 rájes ja nohket maŋimustá 31.8.2021.

Stuorát gávpogiid guovddážiin doaibmi bálvalanbáikkit leat rabas dábálaš vuogi dahje measta normála vuogi mielde. Smávit bálvalanbáikkiid oasil nuppástusat leat eanet. Bálvalanbáikki rabasáiggiid dieđuid gánneha dárkkistit kela.fi.

Koronaepidemiija dihtii fitnamiid gánneha geassitge vealtat, juos dat lea vejolaš.

Mo divššun Kela-ášši, juos dat ii lihkosmuva neahta iige telefovnna bokte ja lagamus bálvalanbáiki lea gitta?

Máŋggain báikegottiin lea virgeoapmahaččaid oktasaš áššiiddikšunbáiki, gos rávvejuvvo almmolaš dásis Kela-áššiin. Kela-áššiin oažžu rávvema maiddái ovdamearkan Ohjaamoin, Lähitoriin ja bálvalanguovddážiin. Lassin máŋgga báikegottis lea Kela gáiddusbálvaleapmi, dehege dihtor, man bokte oaččut Kela áššedovdái govva- ja jietnaoktavuođa. Gáiddusbálvaleapmi vástida Kela iežas bálvalanbáikki bálvaleami.

Sáhtát maiddái váldit oktavuođa ruoktogieldda sosiálabálvalusaide, lápmásiidbálvalusaide dahje dearvvasvuođafuolahussii, gos du sáhttet veahkehit ovdamearkan telefonáigge várremis. Go dutnje várrejuvvo telefonáigi, Kela áššedovdi riŋge dutnje sohppon áigge, iige riŋgen mávsse maidige.

Báberpoastta gánneha sáddet Kelai čujuhussii Kela, PL 10, 00056 Kela.

Bálvalanbáikkiid rabasáiggit 1.6.2021 rájes

Lassidieđut