Uudet ohjevideot ja verkkosivut avuksi verkossa asioinnin opetteluun

Kela on julkaissut uudet ohjevideot ja verkkosivut, joiden avulla asiakas voi rauhassa tutustua OmaKelaan eli Kelan asiointipalveluun. Myös digitukea antavat kumppanit saavat apua uusista videoista ja verkkosivuista. Osallistumme valtakunnalliseen digitukiviikkoon, jonka tärkein viesti on kannustaa jokaista meistä kehittämään digitaitojamme.

Uudet ohjevideot ja verkkosivut on julkaistu kela.fissä ja Youtubessa. Ohjevideot ja verkkosivut on suunniteltu selkeyttä silmällä pitäen, jotta verkossa asioinnin opettelu olisi niiden avulla mahdollisimman helppoa.

Ohjevideot ovat lyhyitä ja havainnollisia. Videoilla kerrotaan yleisellä tasolla esimerkiksi siitä, miten OmaKelan etusivu toimii, miten hakemuksen voi tehdä verkossa ja miten etuuksiin vaikuttavista muutoksista voi ilmoittaa Kelaan. Syksyllä ohjevideoita tulee lisää sitä mukaa, kun Kelan asiointipalvelun uudistus etenee.

Kela.fi-sivujen rakenne myötäilee OmaKelan sivujen rakennetta, mikä helpottaa opettelua ja parantaa tunnistettavuutta. Verkkosivujen sisällöissä on kiinnitetty huomiota erityisesti tekstin selkeyteen, sivujen tekstimäärään ja rakenteen silmäiltävyyteen. OmaKelan käyttöön opastaville verkkosivuille on myös koottu vastauksia kysymyksiin, joita kysytään usein verkossa asioimiseen liittyen.

Ohjevideoita ja verkkosivuja saa vapaasti käyttää digitukityössä

Uusien verkkosivujen ja ohjevideoiden suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty asiakkaiden antamaa palautetta, Kelan palveluasiantuntijoiden havaintoja ja verkkosivujen käytöstä kertynyttä dataa ja palautteita.

Suunnittelussa on myös otettu huomioon digitukea antavien kumppaneiden tarpeet. Videot ja verkkosivut on tarkoitettu esimerkiksi kirjastojen työntekijöille, järjestöjen vapaaehtoisille ja kaikille muille, jotka tarjoavat digitukea asiakkailleen. Videoita saa vapaasti hyödyntää digitukityössä.

Verkkosivuja ja videoita kehitetään jatkossakin asiakkaiden ja kumppaneiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Palautetta voi antaa Kelan verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/anna-palautetta.

Osallistumme valtakunnalliseen digitukiviikkoon 30.8.–3.9.2021

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) järjestää digitukiviikon 30.8.–3.9.2021 yhdessä valtakunnallisen digitukiverkoston kanssa. Kela kuuluu digitukiverkostoon, ja osallistuu viikon viettoon. Viikon tärkein viesti on kannustaa jokaista meistä kehittämään digitaitojamme.

Lue lisää digitukiviikosta ja sen ohjelmasta DVV:n verkkosivuilta: Digitukiviikko 2021 - ohjelma - Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi).

Lue lisää