Kelmun käyttöön tarvitaan Suomi.fi-valtuudet 1.2. alkaen ‒ hoida valtuudet kuntoon mahdollisimman pian

Kuntien ja kuntayhtymien pitää hakea Suomi.fi-valtuudet Kelan asiointipalvelujen käyttöön mahdollisimman pian. Ilman Suomi.fi-valtuuksia asiointipalveluja ei voi käyttää 1.2.2021 alkaen. Valtuudet tarvitaan Etuustietopalvelu Kelmun ja maksuvaatimuspalvelu eMavan sekä kaikkien muiden kuntien käyttämien asiointipalvelujen käyttöön.

Katso-palvelu poistuu kokonaan käytöstä 31.1.2021. Jotta Kelmun ja eMavan käyttö onnistuu myös 1.2. alkaen, kuntien pitää hoitaa Suomi.fi-valtuusasiat kuntoon ohjeiden mukaan.

Näin hoidat Kelmun Suomi.fi-valtuusasiat

Tarkista, että kaikilla niillä kunnan työntekijöillä, jotka käyttävät työssään etuus- tai työmarkkinatukitietoja on Etuustietopalvelu Kelmua varten seuraavat asiointivaltuudet:

  • Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti
  • Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu.

Huomaa, että tietosuojasyistä työntekijälle tulee antaa vain ne valtuudet, jotka ovat välttämättömiä työtehtävän hoidossa.

Maksuvaatimuspalvelu eMavan käyttäjä tarvitsee valtuuden Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti.

Jos kunnan sosiaalityö hoidetaan kuntayhtymässä, kuntayhtymä tarvitsee valtuudet Kelmun käyttöön. Tällöin kunnan pitää antaa valtuutus kuntayhtymälle, joka puolestaan valtuuttaa kuntayhtymän työntekijät Kelmun käyttöön eri jäsenkuntien puolesta.

Jos tarvittavia valtuuksia ei vielä ole, tee välittömästi valtuushakemus Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Kela.fi-sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet Kelmun Suomi.fi-valtuusasioiden hoitamiseen.

Jos et pääse Kelmuun 1.2. jälkeen, toimi näin

Jos et pääse Kelmuun 1.2. jälkeen, lue ensin ohjeet yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Kelmun käyttäjä voi tarkistaa omat valtuutensa Suomi.fin Valtuudet-palvelussa tämän ohjeen avulla.

Jos tammikuun jälkeen kunnassa ei päästä Kelmuun valtuuksien puuttumisen vuoksi eikä siis päästä esimerkiksi näkemään Kelan lähettämiä toimeentulotuen hakemuksia ja ilmoituksia, ilmoita asiasta välittömästi Kelaan. Jos asia on jo käsitelty Kelan kanssa erikseen, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Tee ilmoitus ensisijaisesti yhteistyökumppanien chatissa tai suojatulla sähköpostilla osoitteeseen kumppanit.neuvonta@kela.fi. Ilmoita samalla sähköpostiosoite, johon Kela voi tarvittaessa lähettää toimeentulotuen ilmoituksia siihen asti, että kunta tai kuntayhtymä pääsee käyttämään Kelmua.

Jos Suomi.fi-valtuuksien saaminen viivästyy yli tammikuun, voit poikkeuksellisesti pyytää tarvitsemiasi etuustietoja 1.2.2021 alkaen siihen asti, että Suomi.fi-valtuudet ovat kunnossa

Tiedon pyytäjän pitää aina osoittaa, että hänellä on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Kela voi luovuttaa tietoja vain, kun tiedonsaantioikeus on varmistettu. Tämä koskee myös puhelimessa ja sähköpostilla pyydettyjä tietoja. Lisätietoja tietojen luovuttamisesta (kela.fi).

Lisätietoja

suomi.fi.kelassa@kela.fi

Lue lisää