Kelan tilastot kuvina

Ajankohtaista tilastoista

Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2021 (helda.helsinki.fi) on tiivis kahden sivun kooste Kelan vuonna 2021 maksamista etuuksista ja etuuksien saajista.

Kelean etuusmenot olivat yhteensä 16,1 miljoonaa euroa vuonna 2021. Suurimmat menoerät olivat sairausvakuutuskorvaukset 3,0 miljoonaa,  eläke-etuudet 2,5 miljoonaa ja työttömyysetuudet 2,2 miljoonaa euroa.

Kuviot-sarja

Kuviot esittelevät graafisin keinoin Kelaa, sen hoitamaa sosiaaliturvaa, Suomen kokonaiseläketurvaa ja Suomen työttömyysturvaa. Tiedostot (pdf ja Excel) sisältävät kuvioiden tilastoaineiston ja aikasarjoja jopa vuodesta 1940 alkaen.

Pdf-tiedostot

Excel-tiedostot

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi