Valtakirja

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Valtakirja - Etuusasioiden hoitaminen Kelassa VAL 3 Valtakirja, jolla valtuutetaan toinen henkilö hoitamaan kaikkia/tiettyä asiaa Kelassa toistaiseksi/määräajaksi. Ei sovellu valitusasioiden hoitamiseen muutoksenhakuelimissä. Lataa PDF
Valtakirja - Etuuden maksaminen kuolinpesälle EV 111 Lomakkeella kuolinpesän osakas antaa valtuutuksen kuolinpesälle maksettavan Kelan etuuden nostamiseen. Lataa PDF