Enimmäistukiaika korkeakouluopinnoissa

Jos suoritat korkeakoulututkintoa, enimmäistukiaikasi riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. Opintojen aloittaminen lasketaan siitä, milloin olet ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnä olevaksi korkeakouluun.

Tukikuukausia kuluttavat kuukaudet, joilta saat joko opintorahaa tai asumislisää tai molempia.

Jos et suorita tutkintoa, vaan erillistä opintokokonaisuutta tai ammatillista täydennyskoulutusohjelmaa, voit saada opintotukea enintään opetusohjelman mukaiselle opiskeluajalle. Jos opiskeluaikaa ei ole määritelty, voit saada 1 opintotukikuukauden 5 opintopistettä kohti.

Jos olet saanut aiemmin opintotukea toisen asteen opintoihin, se ei kuluta korkeakouluopintojesi tukiaikaa. Korkeakouluopintoihin saamasi tuki ei myöskään vaikuta toisen asteen opintojen opintotukeen.

Voit selvittää käyttämäsi ja jäljellä olevat korkeakoulutukikuukaudet Kelan asiointipalvelun tukikuukausikyselyn avulla, jos olet saanut opintotukea tänä vuonna tai kahden viime vuoden aikana (Opintotuki > Tukikuukaudet > Tukiaika).